Intervju

INTERVJU SA V.D. DIREKTOROM JAVNE USTANOVE “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KS” MUHAMEDOM BEKTOM

RazgovaraO: Timur Džambegović

SARAJEVO, 9. AUGUSTA (ONASA) – V.d. direktor Javne ustanove “Služba za zapošljavanje KS” Muhamed Bekto u intervjuu za Agenciju ONASA govori, izmedu ostalog, o stanju na tržištu rada u Kantonu Sarajevo, aktivnostima koje Služba planira poduzeti s ciljem smanjenja nezaposlenosti u KS, o znacaju prekvalifikacije i dokvalifikacije, te o suradnji Službe, resornog ministarstva i Vlade KS.

ONASA: Kako ocjenjujete stanje na tržištu rada u Kantonu Sarajevo u prvih sedam mjeseci ove godine?

BEKTO: Kada je riječ o tržištu rada u KS, možemo da kažemo da je došlo do određenih promjena. Samim time, da smo mi Kanton usluga, skoro 70 posto možemo reci da Kanton pruža usluge. Najbolji pokazatelj nam je, kao što vidite, da smo se pretvorili u turistički grad i taj segment treba iskoristiti. Služba je pokrenula saradnju sa poslodavcima, kako bi se približila realnom sektoru i vidjela koje su potrebe radnika, kojeg bi poslodavci u realnom sektoru mogli da zaposle. Osnovali smo jedinicu za saradnju sa poslodavcima 2018. godine. Prilikom posjete raznim evropskim zemljama, vidjeli smo kako su oni riješili taj problem i mi već taj način primjenjujemo i imamo vidljive rezultate.

ONASA: Koliko je u KS evidentirano nezaposlenih osoba i u kojim općinama je nezaposlenost bila najizraženija?

BEKTO: Trenutno na evidenciji nezaposlenih u KS imamo 62.809 osoba. Općina koja se izdvaja, kao i najveća općina u KS i u FBIH, jeste Općina Novi Grad, tu trenutno imamo 17.101 nezaposlenu osobu. S time, da smo prije nepune dvije godine, na toj evidenciji imali skoro 22.000 nezaposlenih osoba. Općina Novi Grad je prostorno najveća i globalno se i najviše širi. Imamo primjere gradnje novih objekata u Općini Novi Grad, samim time, novih poslovnih prostora. Što znači, otvaranje novih firmi i novih radnih mjesta.

ONASA: Koje aktivnosti planirate poduzeti u narednom periodu s ciljem smanjenja nezaposlenosti u KS?

BEKTO: Aktivnosti koje Služba poduzima jesu mjere zapošljavanja koje mi kao Služba sufinansiramo poslodavcima. Jedan od konkretnih primjera bio je u utorak ( 7.8.2018.godine) kada je Služba potpisala Ugovor sa realnim sektorom odnosno sa poslodavcima koji su ispunili uslove za ucešce u Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba, za poznatog poslodavca i Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV strucne spreme, te Ugovor po Programu sufinansiranja zapošljavanja “Zlatna znacka”. Imali smo 11 poslodavaca za obuku, tj. dokvalifikaciju, prekvalifikaciju koji ce, poslije završene obuke, zaposliti 117 osoba. Imali smo i poslodavce iz realnog sektora, tj. 40 poslodavaca koji ce zaposliti 66 osoba, 33 osobe sa VSS i 33 osobe sa SSS u realnom sektoru. Šta je pokazatelj realnog sektora? Realni sektor u KS je glavni privredni pokretač, on stvara prirodno stanje, mikro, tj. makroekonomije.

ONASA: Da li su nezaposlene osobe svjesne značaja prekvalifikacije i dokvalifikacije?

BEKTO: Sama svijest nezaposlenih osoba, da ljudi rješavaju svoje elementarno pravo – pravo na rad, toliko sužava prostor tim osobama da se bore i tu dolazi do raznih razocarenja kao npr. sa jednog konkursa na drugi pa sa drugog na treci itd. Kao što smo i sami upoznati 90 posto ljudi koji završe formalno obrazovanje, ne radi u svojoj struci. Mnoge EU zemlje su to prepoznale, između ostalog i Njemačka, koja je uvela tzv. pasoš kompetenciju. Znaci želimo, pored formalnog obrazovanja, da se potrudimo da vidimo ko na evidenciji ima neformalno obrazovanje i koje je to. Mi tretiramo ljude po zvanju, a ne po onome što znaju raditi. Zbog toga objavljujemo Javne pozive obuka, prekvalifikacija i dokvalifikacija. Jer, vi, da sada hoćete da zaposlite osobu na bilo koju jednostavnu poziciju u vašoj firmi, vi tu osobu morate obučiti za taj posao.

ONASA: Da li ste zadovoljni podrškom Vlade KS i resornog ministarstva Službi za zapošljavanje KS?

BEKTO: Imamo odličnu saradnju sa resornim ministarstvom i sa Vladom KS. Možete vidjeti da su, na dešavanjima kao što je bio slučaj na potpisivanju Ugovora sa realnim sektorom, resorna ministrica Amela Dautbegovic i premijer KS Adem Zolj bili prisutni, jer je veliki značaj Službe za zapošljavanje na smanjenju broja nezaposlenih u KS. Prije dva mjeseca potpisali smo Javni poziv sa Rektoratom Univerziteta u Sarajevu za 150 asistenata. Potpisali smo Ugovore sa domovima zdravlja i privatnim ustanovama za 70 ljekara. Znači Služba pokušava da i taj, visokoobrazovani dio, zadrži u ovom Kantonu, jer to su ljudi koji će biti nosioci ovog Kantona, ove države, prava, ekonomije i zdravstva. Služba pokušava na bilo koji način, zajedno sa resornim ministarstvom, dati podršku Vladi i samoj državi da želimo da ovaj ‘kvalitet’ ostane ovdje, jer znamo koliko naši pojedinci vrijede.

ONASA: Prema Vašem mišljenju koje su konkretne prilike i ključne prepreke u oblasti rada i zapošljavanja u KS?

BEKTO: Jedna od velikih prepreka u ovom Kantonu jeste obrazovanje jer obrazovanje mora pratiti potrebe tržišta rada. Kanton Sarajevo je prvi krenuo sa dualnim sistemom obrazovanja a Služba za zapošljavanje KS je partner u dualnom obrazovanju, već smo krenuli sa Udruženjem poslodavaca. Mi u KS imamo Rektorat Univerziteta u Sarajevu i ostale privatne fakultete koji utiču na zapošljavanje u svim segmentima u javnom i realnom sektoru. Mi kao Služba smo se ugodno iznenadili kada smo saznali da sve više jakih kompanija u realnom sektoru traži osobe koje su završile fakultete na Univerzitetu u Sarajevu. To nam je veoma drago, da je to dobilo na vrijednosti. Mi ne podcjenjujemo ostale fakultete, mi samo želimo da kvalitet dođe do izražaja, da kvalitetni ljudi preuzmu alate koji će voditi i ovaj Kanton i ovu državu. Mislim da možemo itekako uspjeti.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

BEKTO: Podržavamo Nezavisnu novinsku agenciju ONASA u njenom radu i njenom uspjehu, drago mi je da smo mi jedni od vaših klijenata. Služba za zapošljavanje KS bi volila da u budućnosti, kada bude neka konferencija za medije, bude senzacija za nezavisne medije. Želimo da rezultati koji nisu toliko vidljivi, postanu vidljivi bar u Kantonu. Imamo itekako dobrih rezultata vrijednih publikovanja, a nezavisno novinarstvo je put do toga. Bitno je da ove svijetle priče dođu stvarno do izražaja. A mediji, ako je senzacija objaviti negativnu vijest, hajde da bude senzacija ko će objaviti najbolju pozitivnu vijest, da se takmičimo u tome. Svi smo svjesni stanja u kojem živimo i samog okruženja, dajte da budemo malo pozitivni i da bar malo dobre priče i svijetli primjeri budu publikovani, bar preko medija. (kraj)