Naši partneri

dalila.prolic

Elektronski mediji (TV i radio stanice)

Federalna TV, Radio Federacije BiH, Radio Stari Grad, See News (Bugarska)

Print mediji (novine i novinske agencije)

Oslobođenje, Magazin Banke u BiH, Euromanager Magazin, Info Com Magazin, Financial Times. Novinske agencije: HINA (Hrvatska), BETA (Srbija), SeeNews (Bugarska), MAKFAX (Makedonija), Novinska agencija FONET (Srbija), Novinska agencija FOCUS (Bugarska), Novinska Agencija MINA (Crna Gora), Austria Press Agency APA

Međunarodne organizacije

Delegacija Evropske Unije, OSCE, NATO, UNHCR, ISI Sofia

Ambasade – diplomatsko konzularna predstavništva

Vlade i ministarstva – državne i entitetske institucije

Privredne komore

Domaći privredni subjekti

Strane kompanije u BiH

Nevladine organizacije

Političke partije

Lokalne institucije

Finansijske institucije