Isporuka vijesti

dalila.prolic

1. Korisnici imaju mogućnost pristupa servisu vijesti na Web strani www.onasa.ba uz prethodno odobrenje korisničkog passworda.

2. Korisnici imaju mogućnost prijema vijesti putem E-maila

  • HTML – što znači da će korisnici dobiti e-mail sa sadržajem u HTML dokumentu koji će pregledati unutar svog web browsera. Ovaj način slanja je najpouzdaniji I najljepši “za oko”.
  • PLAIN – što znači da će korisnici dobijati vijesti u plain text formatu (čisti tekst bez formatiranja) unutar samog tijela e-mail.
  • Attachment – korisnici će dobijati vijesti unutar txt file-a koji će biti prikačen kao attachment uz sam e-mail.
  • Attachment – korisnici će dobijati vijesti unutar Word dokumenta koji će biti prikačen kao attachment uz sam e-mail, dva puta dnevno.

3. Pored izbora načina isporuke vijesti, korisnici mogu odabrati vrijeme isporuke – vijest za vijest-kontinuirano ili u blokovima u vrijeme po izboru.

4. FLASH VIJESTI: mogućnost slanja putem SMS poruke. Potrebno dostaviti broj mobitela na koji želite primati flash vijesti.