O nama

dalila.prolic

Nezavisna novinska agencija ONASA d.o.o. je osnovana u aprilu 1994.godine u Sarajevu s ciljem da ponudi objektivne, istinite i pravovremene informacije i novosti domaćoj i stranoj javnosti a koje se odnose na relevantne događaje u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.

Agencija ONASA je vodeća novinska agencija u Bosni i Hercegovini i regionu sa sjedištem u Sarajevu. Generalni direktor Agencije je gospođa Elvira Begović, dipl.ecc., Specijalista menadžmenta i informacionih tehnologija. Agencija ima 20 uposlenika. Organizaciona struktura sastoji se iz Sekretarijata, Odjela Generalnog servisa, Odjela Privrednog servisa, Odjela Engleskog servisa, Odjela marketinga i finansija,Odjela za Monitoring i Press clipping, Kompjuterskog centra i dopisničke mreže. Široka dopisnička mreža na teritoriji BiH i u glavnim gradovima zemalja bivše Jugoslavije omogućava neprekidan dotok istinitih i objektivnih informacija.

Dugogodišnje iskustvo u prikupljanju, obradi i distribuciji informacija omogućava Agenciji ONASA da tokom dana emituje oko 200 vijesti u svim servisima, koje elektronskim putem prima veliki broj naših korisnika. Servisi se emituju na jezicima naroda u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku svih 365 dana u godini. Naša agencija ima jasno definisanu poslovnu strategiju razvoja na jedinstvenom tržištu BiH uz stalno ekonomsko jačanje i širenje pretplatničke mreže, te zadovoljavanje potreba naših klijenata za kontinuiranim informisanjem.

Timski rad stručnjaka iz oblasti novinarstva, menadžmenta, marketinga, finansija i informacionih tehnologija omogućava nam uspješno pozicioniranje na medijskom tržištu Bosne i Hercegovine i regiona.

Korisnici usluga Agencije ONASA su elektronski i printani mediji, državne i entitetske institucije – vlade i ministarstva, organi lokalne uprave, domaće i strane uspješne kompanije, većina ambasada i konzulata u BiH, kao i većina međunarodnih institucija, te političke partije i nevladine organizacije.

Agencija ONASA je od 22. decembra 2006. godine punopravan član Asocijacije privatnih novinskih agencija (APNA) Jugoistočne Evrope sa sjedištem u Skopju, a od 2002. godine članica je Medijske organizacije jugoistočne Evrope (SEEMO).

Naše konkurentske prednosti su kvalitet informiranja (objektivnost i profesionalnost), djelovanje na području cijele Bosne i Hercegovine, emitovanje vijesti tokom cijelog dana, visokoobrazovani stručni kadrovi, timski rad i savremena oprema.