Menadžment agencije ONASA

dalila.prolic
Mehmed Husić, Diplomirani žurnalist
Osnivač Nezavisne novinske agencije ONASA
Preminuo 18.02.2006. godine u Sarajevu

 

Elvira Begović, Diplomirani ekonomista
Specijalista menadžmenta i informacionih tehnologija
Generalni Direktor
Tel: +387 33 27 65 80
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I , 71000 Sarajevo
elvira@onasa.ba

 

Ulvija Ramusović, žurnalista

Glavni konsultant za vijesti
Tel: +387 33 27 65 84
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I , 71000 Sarajevo
ulvijaramusovic@onasa.ba

 

 

Berin Ekmečić, žurnalista

R E D A K C I J A
Tel: +387 33 27 65 95
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I , 71000 Sarajevo

berinekmecic@onasa.ba

 

Lamija Silajdžić, Diplomirani žurnalista

Obrada vijesti Engleskog servisa
Tel: +387 33 27 65 86
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I , 71000 Sarajevo
lamijasilajdzic@onasa.ba

 

 

Selma Vilić, Diplomirani pravnik

Konsultant za marketing i komunikacije
Tel: +387 33 27 65 91
Fax: +387 33 27 65 99
Hamdije Kreševljakovića 12/I, 71000 Sarajevo
marketingonasa@onasa.ba

 

Neđad Husković, žurnalista

Dopisnik iz Mostara
Tel: +387 61 385 439
Hadžiomerovića 11a, 88 104 Mostar
huska1@gmail.com