OSNOVI UREDJIVAČKE POLITIKE

dalila.prolic
  1. Agencija Onasa je nezavisna novinska agencija koja svojim profesionalnim radom stalno potvrđuje svoje osnovno profesionalno opredjeljenje.
  2. Uposlenici agencije, posebno novinari i urednici, njeguju novinarstvo koje se zasniva na primjeni profesionalnih standarda i dometa koje baštine demokratski razvijena društva.
  3. Osnovni proizvodi agencije su vijest, proširena vijest, izvještaj i intervju. Agencija njeguje i druge novinarske iskaze (žanrove) kao što su analitički članci i komentari.
  4. Brzo, istinito, objektivno i uravnoteženo informiranje javnosti osnovne su odlike u profesionalnom radu novinara naše agencije.

Da bismo sačuvali i unapređivali vlastiti image prema prethodno naglašenim kriterijima utvrđujemo osnovne smjernice uređivačke politike:

Brzo informiranje obavezuje novinare i urednike da po saznanju osnovnih informacija o događaju odmah plasiraju vijest. U tu svrhu uvodimo pravilo da se tzv. Nulta vijest (prve informacije o početku događaja) obavezno prosljeđuju agenciji na najbrži mogući način (telefonom, e-mailom, SMS-om, MMS-om). Zavisno od brzine i značaja razvijanja događaja, autor će nadograđivati svoj uradak (vijest, proširena vijest, izvještaj, izvještaj s izjavama) i prosljeđivati agenciji tempom i na način koji on smatra optimalnim.

Istinito informiranje podrazumijeva prikupljanje što većeg broja nespornih činjenica provjerenih iz više izvora. Time se, ujedno, približavamo i objektivnom informiranju koje će biti cjelovitije ukoliko o istom događaju tretiramo stavove više strana. U svakom slučaju potrebno je izbjegavati bilo koju vrstu stereotipa ili emotivnog pristupa prilikom izvještavanja. Čak i komentari, u kojima je dopuštena veća autorska sloboda, moraju biti utemeljeni i na prethodno naznačenim principima. Uravnoteženo informiranje također je jedan od osnovnih postulata u radu agencije. Novinari i urednici pomno prate krucijalna zbivanja u društvu i vode računa o potrebama primalaca informacija, i sa dužnom pažnjom tretiraju događaje, društvene procese i sudionike u njima. Oni između ostalog, brinu i o ravnomjernijoj geografskoj zastupljenosti u tretiranju pojedinih događaja i sudionika.

Uravnoteženim informiranjem novinari i urednici potiskuju, između ostalog, negativističko i senzacionalističko izvještavanje i postaju sudionici u kreiranju javnog mišljenja (mnijenja) i davanju značaja trenutno potisnutim, ali ne i manje važnim temama i sadržajima.

Istraživačko novinarstvo također je postulat u radu agencije koji je također, pretpostavka za što objektivnije informiranje. Ovo u suštini znači da novinari i urednici prevashodno tragaju za informacijama umjesto da se uglavnom oslanjaju na informante, odnosno sve više ustupaju mjesto kreativnijem vidu novinarstva – istraživačkom što podrazumijeva više izvora informacija koji su i kvalitativno drugačiji jer su, primjera radi, različiti po dobnom, obrazovnom, društvenom, profesionalnom, etničkom, spolnom i bilo kojem drugom statusu.

IZVORI INFORMACIJA:

Novinari i urednici agencije Onasa u prikupljanju informacija u biti se oslanjaju na:

  • vlastite izvore
  • posredne, oficijelne izvore
  • izvore partnerskih agencija i drugih medija

Vlastiti izvori su svi javni ili privatni izvori putem kojih novinari i urednici agencije sami prikupljaju informacijski nove i vrijedne činjenice.

Posredni, oficijelni izvori su institucije ili subjekti koji komuniciraju s javnošću putem saopćenja ili press konferencija.

Izvori partnerskih agencija i drugih medija koriste se u nedostatku informacija iz vlastitih i posrednih izvora.