Intervju

INTERVJU SA AMBASADORICOM ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT U BIH HALA EL BISHLAWY

Razgovarala: Ajsela Mekić

SARAJEVO, 3. AUGUSTA (ONASA) – Ambasadorica Arapske Republike (AR) Egipat u BiH Hala El Bishlawy u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o unaprijeđenju odnosa između AR Egipat i BiH na svim poljima djelovanja i rada, a naročito na području ekonomije i investicija, trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Egiptu, koliko je BiH sa svojim kulturnim i turističkim sadržajima prisutna u AR Egipat, te o projektima koje je AR Egipat u proteklom periodu finansirala u BiH.

ONASA: Kako biste ocijenili odnose AR Egipat i Bosne i Hercegovine?

BISHLAWY: Diplomatski odnosi između AR Egipat i BiH datiraju iz 1992. godine. Egipat je bio jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost BiH i otvorila rezidentnu Ambasadu u Sarajevu 1996. godine. Ove godine slavimo 22 godine prijateljskih odnosa između naše dvije zemlje, ali veze između naših naroda datiraju iz mnogo ranijeg perioda. Diplomatski odnosi između naše dvije zemlje pozitivno su evoluirali s vremenom. Nadamo se da će ekonomski i trgovinski aspekti biti ujednačeni sa potencijalima u obje zemlje i raditi na dostizanju težnji naroda.

ONASA: Da li postoji prostor za unapređenje odnosa između AR Egipat i BiH na svim poljima djelovanja i rada, a naročito na području ekonomije i investicija?

BISHLAWY: Naravno, da postoji prostor za unapređenje odnosa. Težimo ka većem napretku i razvoju u svim aspektima saradnje uključujući ekonomske odnose. Trgovinska razmjena između Egipta i BiH zabilježila je oko 201 milion KM 2017. godine.

ONASA: Prema Vašem mišljenju kojom dinamikom se odvija put BiH prema članstvu u EU i koliko će AR Egipat doprinijeti tom putu?

BISHLAWY: Egipat podržava sve težnje naroda u BiH, među kojima su i njihove ambicije da se pridruže EU i NATO-u. Obje zemlje imaju vrlo dobre odnose u pogledu saradnje na međunarodnim forumima.

ONASA: Koji su projekti koje je AR Egipat u proteklom periodu finansirala u BiH i mogu li dvije zemlje zajednički nastupiti u nekim projektima?

BISHLAWY: Egipat nastavlja da radi sa BiH, posebno u pružanju specijalizovanih kurseva obuke za različite bh. zvaničnike, među kojima su službenici za provođenje zakona i nastavnici arapskog jezika, pored tekućih programa koje pruža “Egipatska agencija za partnerstvo i razvoj”, gdje profesori jezika iz Egipta predaju na univerzitetima u BiH, a stipendije dodeljuju i Institut “Al Azhar al Sharif” i Ministarstvo visokog obrazovanja. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći sarađivati na više projekata zajedno u korist obje naše zemlje.

ONASA: Koliko ste zadovoljni trenutnom sigurnosnom situacijom u Vašoj zemlji i koji su to sigurnosni izazovi sa kojima se suočavate?

BISHLAWY: Situacija u Egiptu je vrlo stabilna. Egipat, kao i druge zemlje, suočava se sa terorizmom, ali Egipćani su odlučni da ga poraze i dok nastavljaju našu kampanju protiv terorizma, svaki dan se pojavljuju novi veliki projekti u različitim sektorima u Egiptu, a broj turista je u porastu. Prema Gallupovom globalnom izveštaju o zakonu i poretku iz 2018. godine, objavljenom 13. juna, od 135 zemalja uključenih u izvještaj, Egipat je na 16. mjestu, nastavljajući time da postiže sve bolje rezultate. Povećava se nivo sigurnosti na aerodromima i turističkim lokacijama, te smatram da će u narednim godinama broj turista biti u porastu.

ONASA: Koliko je BiH sa svojim kulturnim i turističkim sadržajima prisutna u AR Egipat i koliko ćete Vi kao ambasador doprinijeti promociji BiH u Vašoj zemlji u svrhu privlačenja egipatskih turista da posjete našu zemlju?

BISHLAWY: Postoji veliki potencijal za saradnju u oblasti turizma između naše dvije zemlje i nadamo se da ćemo intenzivirati naše napore u ovom sektoru i organizovati direktan let. Egipat ima veliku turističku ponudu, koja ubraja obale, plaže, kulturološki i vjerski turizam. Stalno gradimo nove risorte i nove gradove koji se ne odnose samo na proširenje velikih gradova nego gradimo cijele nove gradove i borimo se za jednakost svih Egipćana, odnosno da žive svi u istim uvjetima. U predgrađu Kaira gradi se novi glavni grad koji će biti jedan međunarodni grad. Već treću godinu su radovi u toku na njegovoj izgradnji i postigli smo mnogo na tom projektu i sva ministarstva će se prebaciti u taj grad.

ONASA: U kontekstu prethodnog pitanja, broj bosanskohercegovačkih građana koji putuju u AR Egipat svake godine je veći, međutim većina bh. građana putuje preko Beograda zbog olakšavajućih okolnosti. Da li će na tom polju biti poboljšana saradnja i osim sezonske, biti uvedena i stalna direktna avio-linija čime će i broj turista u obje zemlje biti znatno povećan?

BISHLAWY: Definitivno ću raditi naporno da postignem ovaj cilj uspostavljanja direktnih letova, jer će to ohrabriti građane obje zemlje da dodatno istražuju i putuju.

ONASA: Tokom održanog sastanka sa ministricom odbrane BiH Marinom Pendeš konstatovano je da je saradnja Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane AR Egipat u napretku. U tom kontekstu, da li postoji prostor za unapređenje odnosa dvaju ministarstava u svrhu zajedničkog djelovanja na jačanju sigurnosti i stabilnosti na globalnom nivou?

BISHLAWY: Ovdje sam devet mjeseci, a već je ostvaren napredak u ovoj važnoj oblasti saradnje između naše dvije zemlje. Sigurna sam da će više biti postignuto u ovoj oblasti, između ostalih. Egipatska ministarstva imaju saradnju sa svim ministarstvima u BiH, a posebno bi izdvojila saradnju između dva ministarstva odbrane. Jedan primjer je saradnja Centra za obuku za operacije podrške miru (PSCOT) u BiH i Kairskog centra za rezoluciju konflikta i održavanje mira u Africi (CCCPA). Oba centra su dio Ministarstva odbrane u BiH i Egiptu, imaju odlične programe saradnje tako što službenici centara posjećuju jedni druge i obavljaju redovne obuke, razmjenjujemo iskustva između dva ministarstva. Prije tri sedmice sastala sam se sa ministricom Pendeš koja je odlučila da pojača ovu saradnju i pozvala je žene ambasadorice da posjete PSCOT i mislim da ćemo u budućnosti mnogo saradnje napraviti u ovom polju.

ONASA: Kakva je saradnja u oblasti obrazovanja i kulture?

BISHLAWY: Postoji veoma plodno tlo za postizanje mnogo veće saradnje u ovim oblastima i trudim se da dođem do naših partnera u nadležnim organima kako bih unaprijedila saradnju u ovim oblastima. To su područja meni veoma bliska jer sam bila zamjenik pomoćnika ministra za kulturu prije dolaska u BiH. Kao tekući napredak u saradnji, Egipat nastavlja svoj program stipendija, gdje je nedavno dodijelio stipendije za devet bosanskih studenata u svim oblastima od poljoprivrede, nauke, humanističkih nauka i ekonomije, pored pet stipendija u Al-Azhar institutima.

ONASA: BiH i AR Egipat od 2002. godine imaju potpisan bilateralni Sporazum o ekonomskoj, tehničkoj i naučnoj saradnji, isto tako Vlada AR Egipat i Univerzitet Al-Azhar stipendiraju bosanskohercegovačke studente koji studiraju u AR Egipat. S tim u vezi, da li već postoje u najavi neki projekti na polju nauke dviju zemalja?

BISHLAWY: Znak uspješne saradnje u oblasti obrazovanja jeste činjenica da dva profesora jezika iz Egipta predaju na Univerzitetu u Sarajevu i jedan na Univerzitetu u Zenici. Također je važno napomenuti da je Univerzitet u Sarajevu pokrenuo inicijativu za saradnju sa Univerzitetom u Aleksandriji i očekujemo pozitivne rezultate ove saradnje. Nedavno sam posjetila Filozofski fakultet u Sarajevu gdje smo razgovarali o budućoj saradnji. Egipatska agencija za partnerstvo i razvoj daje jedan odličan program odnosno šalje stručnjake za arapski jeziku BiH i namjerava povećati broj stipendija koje se daju studentima iz BiH i uskoro će biti otvorena još dva ili tri programa saradnje o čemu ćemo biti naknadno obaviješteni.

ONASA:Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

BISHLAWY: Važno je da su mediji iskreni za dobrobit ljudi, u našem dijelu svijeta mnogo patimo zbog glasina i neiskrenih medija, koji iskrivljuju činjenice za interese određenih grupa i ne brinu o dobrobiti naroda. U koliko pratite “glasine” naravno da ćete ostvariti profit ali ćete nanijeti štetu državi i narodu. U Egiptu je prije tri dana održana konferencija iz oblasti mladih na kojoj je rečeno da je samo u posljednja tri mjeseca objavljeno je 21.000 lažnih vijesti o Egiptu. Na neke države se cilja sa glasinama kako bi se uzrokovala nestabilnost i zato je važno da ljudi razumiju šta se dešava oko njih, da razumiju stvarnost i činjenice a masovni mediji imaju ulogu da objasne kakva je stvarnost te da ih nauče da razlikuju dobre vijesti od loših odnosno lažnih. Egipćani su vjerujući u važnost medija i štampe, prihvatili odobrenje Parlamenta novog zakona koji reguliše rad štampe i medija u svim oblicima u Egiptu, kao i podržavajući dva komplementarna zakona u vezi sa radom Nacionalne agencije za štampu (National Press Authority) i Nacionalne Medijske Agencije (National Media Authority). Čestitam Agenciji ONASA na uspjehu, a to znači da traži istinu i da objavljuje samo provjerene vijesti. To je pravi stav i način dostizanja uspjeha. Masovni mediji imaju ogromnu ulogu u društvu jer utiču direktno na živote ljudi i preporučejem da se držite onoga što trenutno radite i da ne mijenjate stav. (kraj)