Intervju

INTERVJU SA NAČELNIKOM OPĆINE DOBOJ JUG MIRNESOM TUKIĆEM

Razgovarala: Ajsela Mekić

SARAJEVO, 18. JULA (ONASA) – Načelnik Općine Doboj Jug Mirnes Tukiću u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o stanju općine Doboj Jug i kvalitetu života, političkoj i ekonomskoj situaciji Općine, zaposlenosti, turističkoj ponudi, te o saradnji sa susjednim općinama kao i sa višim nivoima vlasti.

ONASA: Kako biste ocijenili stanje općine Doboj Jug i kakav je kvalitet života?

TUKIĆ: Ako posmatramo općinu Doboj Jug unazad nekoliko godina, tačnije od njenog osnivanja 1998. godine pa do danas, možemo slobodno reći da je ovo područje bilježilo stalni rast i razvoj, kako u administrativnom smislu, tako i u infrastrukturnom. Samo u posljednjih nekoliko godina započeti su neki od najznačajnih infrastrukturnih projekata koje u ovim godinama nastojimo privesti kraju i time unaprijediti kvalitet života svih građana. To su prije svega projekti izgradnja kanalizacione mreže, unapređenje sistema vodosnabdijevanja, unapređenje poslovnih zona, kreiranje pretpostavki za zapošljavanje mladih itd. Općina Doboj Jug je prepoznatljiva kao “mjesto ugodnog življenja”.

ONASA: Kakva je politička i ekonomska situacija u Općini Doboj Jug?

TUKIĆ: Općina Doboj Jug je jedna od manjih općina u BiH koja broji oko 4.500 stanovnika i sastoji se od dvije Mjesne zajednice, tako da možemo reći da se svi skoro međusobno poznaju. Politička situacija je stabilna, rad Općinskog vijeća je na profesionalnom nivou. U radu Općinskog vijeća učestvuje pet političkih partija, koje rade u interesu građana naše općine. Ekonomska situacija je na zavidnom nivou, te možemo reći da smo stabilizirali budžet, kroz koji redovno servisiramo sve naše obaveze. Sve to prati razvoj privrede, koji je u punom zamahu tako da sada brojimo oko 250 privrednih subjekata koji rade i posluju na području općine Doboj Jug. Operativni budžet Općine iznosi oko 800.000 KM, a sa socijalnim i kapitalnim dijelom raste na iznos od preko 2.000.000 KM.

ONASA: Kolika je zaposlenost na području općine Doboj Jug te kakve su mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta radi zadržavanja mladih ljudi?

TUKIĆ:Broj zaposlenih na području općine Doboj Jug trenutno iznosi 1.192, a u odnosu na prošlu godinu broj zaposlenih je povećan za skoro 13 posto. S obzirom na naše strateške ciljeve koji se prije svega odnose na unapređenje poslovnih zona i zapošljavanje mladih smatramo da se još mnogo toga može uraditi kao bi se učinili dodatni napori za stvaranje pretpostavki za nova zapošljavanja. Početkom ove godine uspješno je implementiran, uz podršku Vlade Švicarske, projekat “Prilika za mlade. Startujmo” kroz koji je na području općine Doboj Jug osnovano šest startup firmi predovođenih mladim ljudima. Ove godine smo aplicirali na nove pozive kako bismo nastavili s imeplemntacijom sličnog projekta i kako bismo ohrabrili mlade ljude da osnivaju vlastite biznise i time da ostvare samozapošljavanje, prihode i želju za razvojem i ostankom u BiH.

ONASA: Koliko Općina Doboj Jug doprinosi u razvoju kulture i sporta?

TUKIĆ: Općina Doboj Jug ima razvijen sportski i kulturni život. Imamo formiran Sportski savez, brojimo oko 36 nevladinih udruženja, od kojih tri Udruženja žena i Kulturno umjetničko društvo. Zahvaljujući Vladi Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) prije pet mjeseci osnovali smo novu Javnu ustanovu (JU) Opća Biblioteka Doboj Jug, koja također pruža kulturne sadržaje. Iz budžeta Općine Doboj Jug izdvajamo preko 30.000 KM podrške za rad i programe sporta i kulture.

ONASA: Kakva je turistička ponuda općine Doboj Jug?

TUKIĆ: Ukupna površina naše Općine iznosi 10,2 kvadratna kilometra i većina teritorije je u privatnom vlasništvu građana Općine, tako da nemamo velikih turističkih kompleksa. Koristimo komparativnu prednost dvije najprometnije saobraćajnice M17 i M4 kao i povoljan geografski položaj na ušću dviju rijeka Bosne i Usore. U strategiji razvoja imamo u planu graditi dva velika parka za odmaralište. Konstantnim uređenjem zelenih površina nastojimo da našu općinu učinimo privlačnom za tranzitni turizam uz bogatu ponudu restorana za odmaranje i osjećaj ugode, tako da održimo našu tezu “mjesto ugodnog življenja”.

ONASA: Da li ste zadovoljni stanjem infrastrukture u općini Doboj Jug?

TUKIĆ:Općina Doboj Jug je na visokom nivou razvijenosti infrastrukture, skoro svi putevi su asfaltirani sa urađenom elektro rasvjetom, kanalizacioni sistem je u razvoju, urađeni su primarni kolektori i dobar dio sekundarne mreže. Sa Evropskom investicijskom bankom (EIB) imamo Ugovor o kreditu za primarne kolektore i prečistač, a od viših nivoa vlasti svake godine kroz kapitaln dio gradimo sekundarnu kanalizacionu mrežu. Jedna smo od rijetkih općina u BiH koja nije imala redukciju pitke vode, stoga ove godine ulažemo u proširenje izvorišta kopanjem novih bunara. Općina Doboj Jug svake godine biva sve više urbanizirana zahvaljujući kapitalnim projektima, a glavni finansijer je Vlada ZDK predvođena premijerom Miralemom Galijaševićem.

ONASA: Nedavno ste najavili izgradnju spomen-sobe poginulim borcima u Ribniku i dobili obećanje da ce Vlada RS pomoći sa 50.000 KM u realizaciji ovog projekta. U kojoj fazi je implementacija ovog projekta?

TUKIĆ: Za spomen-sobu poginulim borcima je izrađena projektna dokumentacija i raspisan poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Novac koji je Vlada Republike Srpske obećala kao pomoć u realizaciji ovog projekta u iznosu od 50.000 KM je prebačen na račun Opštine Ribnik.

ONASA: Nedavno Vas je posjetio ministar prostornog uređenja FBiH Josip Martić sa kojim ste potpisali ugovor o sufinansiranju Projekta “Sanacija puteva i klizišta na području općine Doboj Jug” u iznosu od 100.000 KM. Kada će početi realizacija ovog projekta?

TUKIĆ: Bili smo počašćeni posjetom federalnog ministra prostornog uređenja Josipa Martića, te smo tom prilikom potpisali i Ugovor za sanaciju puteva i klizišta na području naše općine. Projekat je u fazi raspisivanje tendera i očekujemo za par mjeseci realizaciju istog čime ćemo povećati kapitalne investicije i učiniti za viši stepen našu općinu urbaniziranom.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

TUKIĆ: Mislim da je nezavisno novinarstvo i rad novinara uopšte veoma bitni za razvoj demokratskog društva, a pogotovo u BiH i ostalim zemljama bivše Jugoslavije, ali pod uslovom da su izvori informacija 100 posto tačni i da se strogo profesionalno pristupa svakom pojedinačnom slučaju plasiranja informacija, a ne da bi se objavila senzacionalna vijest koja nekada zna biti ili netačna ili polovično tačna. Agencija ONASA sigurno doprinosi razvoju demokratije kroz višedecenijsko nezavisno novinarstvo. (kraj)

ONASA: U toku je realizacija projekta “Prilika za mlade. Startujmo”, kojeg provodi Općina, a podržava Vlada Švicarske. Možete li nam reći nešto više o projektu, te šta očekujete od njega?

TUKIĆ: Kao što je ranije spomenuto, impelementacija ovog projekta je uspješno završena početkom ove godine. Ovaj projekat je polučio šest novih startup firmi koje su osnovali mladi ljudi na području općine Doboj Jug. Međutim, ne smatramo da je projekat završen zato što je završena njegova implementacija, jer kontinuirano nastojimo da pratimo razvoj i rast ovih startupa, ali i da ih informišemo o potencijalnim programima u koje se mogu uključiti ili na koje mogu aplicirati kao novoosnovana preduzeća. To radimo direktnim putem, ali i putem Facebook stranice “Prilika za mlade. Startujmo” koja je kreirana u okviru navedenog projekta. Od osnovanih startupa očekujemo da će rasti i razvijati se u ozbiljne biznise, te da će proširenjem svog poslovanja nastaviti upošljavati nove ljude, a također mi ćemo nastojati da apliciramo na nove pozive kako bismo unaprijedili njihovo poslovanje, ali i podržali osnivanje novih startupa.

ONASA: Koliko Općina Doboj Jug pomaže povratnicima i raseljenim licima?

TUKIĆ: Općina Doboj Jug je prije rata pripadala Općini Doboj, tako da smo u nesretnom ratu primili mnoge izbjeglice sa područja općine Doboj i imamo obavezu da im i nakon završetka rata i dalje pomažemo. Uz pomoć Ministarstva za boračka pitanja ZDK, kao i Ministarstva za rad i socijalnu politiku ZDK, kao i vlastitog budžeta pomažemo povratničkoj populaciji, jer mnogi povratnici još uvijek ostvaraju neka od prava na području naše općine.

ONASA: Kakva je saradnja sa susjednim općinama i da li ste zadovoljni saradnjom sa višim nivoima vlasti?

TUKIĆ: Općina Doboj Jug je otvorena za saradnju sa svim općinama u BiH, ne samo sa susjednim, jer smatramo da razvoj bh. društva u mnogome ovisi o razvoju društva na lokalnom nivou. U vezi s time, sa susjednim općinama Tešanj i Usora dogovarali smo uspostavljanje zajedničkog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, sa općinama Tešanj i Maglaj na uspostavi srednjovjekovnog puta Drum, a trenutno smo u dogovorima sa općinom Žepče za razradu projektne ideje jednog projekta u koji će biti uključeno nekoliko općina iz FBiH.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

TUKIĆ: Nezavisno novinarstvo je jedan od najbitnijih stubova demokratskog društva, te svi trebamo podržavati objektivno izvještavanje i informisanje građana, tako da u potpunosti podržavam nezavisno novinarstvo. Nezavisna novinska Agencija ONASA svijetli je primjer novinarstva u BiH. Nadam se da ćete i u buduće nastaviti sa širenjem pozitivizma i biti uzor svim ostalim medijima kako se gradi BiH. (kraj)