Intervju

INTERVJU SA NAČELNIKOM OPŠTINE RIBNIK RADENKOM BANJCEM

Razgovarao: Ajdin BALIĆEVAC

SARAJEVO, 16. MARTA (ONASA) – Načelnik Opštine Ribnik Radenko Banjac u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o prioritetnim projektima koje će nastojati realizovati u tekućoj godini, razvojnom planu opštine, zapošljavanju, saradnji sa susjednim opštinama, te otvaranju mini pogona za proizvodnju sportske odjeće u Donjoj Previji.

ONASA: Kakvo je stanje u opštini i kakav je kvalitet življenja?

BANJAC: Ribnik je pretežno ruralna opština u kojoj postoje povoljni uslovi za razvoj šumarstva i drvne industrije, poljoprivrede, turizma, a u zadnje vrijeme se koriste vodni potencijali naših rijeka za proizvodnju električne energije, a koji u potpunosti nisu iskorišteni. Kvalitet življenja je upravo u vezi sa radom lokalnog šumskog gazdinstva i lokalnih pilana jer je u ovom sektoru zaposleno više od 700 radnika. Prednosti manjih sredina su u tome što je tempo življenja dosta usporeniji u odnosu na veće gradove, ali tu je i nedostatak svih ostalih prednosti koje pružaju veći gradovi (kulturna, sportska dešavanja i aktivnosti, veći izbor sadržaja koji čine kvalitetniji život, lakše zaposlenje).

ONASA: Koji su prioritetni projekti koje nastojite realizovati u 2018. godini?

BANJAC: Prioritetni projekti u 2018. godini su izgradnja spomen-sobe poginulim borcima u Ribniku, izgradnja trga ispred spomen-sobe i zgrade Opštine Ribnik, izgradnja vatrogasnog doma u mjestu Rastoka, renoviranje Osnovne škole “Desanka Maksimović” u Gornjem Ribniku, izgradnja vodovoda na platou planine Manjača u okviru Sistema vodosnabdijevanja “Banjica”, asfaltiranje šest kilometara lokalnih puteva.

ONASA: Infrastrukturni projekti su temelj razvoja svake opštine. U tom kontekstu koji je razvojni plan vaše opštine?

BANJAC: U zadnjih desetak godina realizacijom projekata vezanih za izgradnju puteva, vodovoda, mostova, elektro mreže, stvoreni su uslovi za mogućnost investiranja u druge projekte koji za cilj imaju nova radna mjesta. U 2017. godini smo izradili Strategiju razvoja opštine Ribnik za period od 2018. do 2027. godine u kojoj smo sebi dali strateški cilj da Ribnik za deset godina mora da bude mjesto sa razvijenom drvnom industrijom, daleko više iskorištenim poljoprivrednim i turističkim kapacitetima i bolje mjesto za život svojih građana.

ONASA: Nedavno ste kazali da ste obezbijedili posao za dvadesetak žena u Tvornici obuće “Bema”, te da je u planu otvaranje pogona u staroj školi. Da li ste pronašli investitora?

BANJAC: Pronašli smo investitora koji će u staroj zgradi Osnovne škole “Nikola Mačkić” u Donjoj Previji pokrenuti , u početku, mini pogon za proizvodnju sportske odjeće i koji će u startu zaposliti desetak žena.

ONASA: Nedavno ste izjavili da je u planu izgradnja vatrogasnog doma, možete li nam reći u kojoj je fazi realizacija ovog projekta?

BANJAC: Za vatrogasni dom je urađena projektna dokumentacija, pribavljene sve saglasnosti za početak gradnje i raspisan javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača.

ONASA: Kakva je saradnja sa susjednim opštinama?

BANJAC: Saradnja sa susjednim opštinama je na veoma visokom nivou, kako sa opštinama u Republici Srpskoj ( Mrkonjić Grad, Istočni Drvar, Petrovac-Drinić i Banja Luka), tako i sa Općinom Ključ u Federaciji BiH.

ONASA: Nedavno ste najavili izgradnju spomen-sobe poginulim borcima u Ribniku i dobili obećanje da ce Vlada RS pomoći sa 50.000 KM u realizaciji ovog projekta. U kojoj fazi je implementacija ovog projekta?

BANJAC: Za spomen-sobu poginulim borcima je izrađena projektna dokumentacija i raspisan poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Novac koji je Vlada Republike Srpske obećala kao pomoć u realizaciji ovog projekta u iznosu od 50.000 KM je prebačen na račun Opštine Ribnik.

ONASA: Zanimljiva je i informacija da nemate privatnog šofera i s tim u vezi jasno je da i na taj način doprinosite uštedama u lokalnom budžetu. S obzirom na to da vladajuće strukture u BiH i bez prijeke potrebe izdvajaju novac i za te potrebe, smatrate li da se i drugi trebaju voditi Vašim primjerom?

BANJAC: Tačno je da nemam šofera i to jeste jedan od načina uštede u lokalnom budžetu, međutim za takvo nešto funkcioner mora biti osposobljen i psihički i fizički, a mora se odreći i konzumiranja alkohola prije vožnje, tako da je niz faktora koji utiču na to da li funkcioneri mogu sami da voze službena vozila.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

BANJAC: Mislim da je nezavisno novinarstvo i rad novinara uopšte veoma bitni za razvoj demokratskog društva, a pogotovo u BiH i ostalim zemljama bivše Jugoslavije, ali pod uslovom da su izvori informacija 100 posto tačni i da se strogo profesionalno pristupa svakom pojedinačnom slučaju plasiranja informacija, a ne da bi se objavila senzacionalna vijest koja nekada zna biti ili netačna ili polovično tačna. Agencija ONASA sigurno doprinosi razvoju demokratije kroz višedecenijsko nezavisno novinarstvo. (kraj)