Intervju

INTERVJU SA NAČELNICOM OPŠTINE ISTOČNI DRVAR MILKOM IVANKOVIĆ

Razgovarala: Selma PUŠINA

SARAJEVO, 28. FEBRUARA (ONASA) – Načelnica Opštine Istočni Drvar Milka Ivanković u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o stanju u opštini i kvalitetu življenja, zaposlenosti, djelatnostima, saradnji sa drugim općinama, razvoju planinarskog i lovnog turizma, prioritetnim projektima…

ONASA: Kakvo je stanje u opštini i kakav je kvalitet življenja?

IVANKOVIĆ: Opština Istočni Drvar je stabilna opština Republike Srpske. Kvalitet života je na nivou realnog dobra s kojim raspolažemo, ali nastojimo svaki dan da izvučemo maksimum od svih relavantnih faktora u svrhu poboljšanja življenja našeg stanovništva. Bez podrške i saradnje sa višim nivoima vlasti RS, BiH, dijaspore, ne možemo ovoj opštini obezbjediti značajan razvoj i ekonomski prosperitet.

ONASA: Opšina Istočni Drvar jedna je od najmanjih u Bosni i Hercegovini sa malim brojem stanovnika, ali sa drugačijim potencijalima. Šta biste izdvojili kao bitnu karakteristiku po kojoj je ova opština drugačija od ostalih?

IVANKOVIĆ: Naša opština je po mnogo čemu specifična, nastala Dejtonskim mirovnim sporazumom od opštine Drvar, čiji je urbani dio pripao Federaciji BiH, a šumsko područje Republici Srpskoj. Ovdje živi pretežno starija populacija i jedan od prioriteta je da zadržimo i privučemo mlade da sa svojim porodicama žive na ovom području za šta je potrebno obezbijediti uslove.

ONASA: Iseljavanje stanovnika iz ovog kraja krenulo je sa gašenjem željeznice 1976. godine, to je svakako najveći problem sa kojim se susreće opština. U tom kontekstu kakva je trenutno zaposlenost na području opštine Drvar?

IVANKOVIĆ: Nekada je ovo mjesto imalo sve ono što ni razvijeniji gradovi sada nemaju, ali ukidanjem željeznice narod se počeo iseljavati. Nakon građanskog rata nastavilo se iseljavanje i zbog podijeljenosti Drvara. Veliki broj stanovnika iz Federacije zaposlen je na području opštine Istočni Drvar, kako u Šumskom gazdinstvu “Klekovača”, tako i u privatnim pilanama, opštinskoj upravi, domu zdravlja, policiji, pošti…

ONASA: Opština Istočni Drvar je bogata šumom, građani žive od svoga rada. Veliko šumsko bogatstvo svakako je glavni izvor prihoda. Koje biste još djelatnosti izdvojili?

IVANKOVIĆ: Ogromno prirodno bogatstvo, šuma, čist zrak, prostori za skijaške terene, ekstremne sportove, svakako su potencijali koji moramo iskoristiti. Što se tiče razvoja opštine, imamo nekoliko projekata koji su jako kvalitetni ali, naravno, iziskuju velika ulaganja. Plan nam je izgradnja naučno-nastavne baze šumarskog fakulteta, zdravstveno-rehabilitacijski centar, razviti planinarski i lovni turizam… Dobili smo podršku univerziteta iz Srbije, BiH, Ljubljane, RS i nadamo se da će ovaj projekat biti uspješan, za opštinu jeste velik, ali za širu zajednicu nije. Vrijednost projekta je oko 1,1 milion KM i opština ga ne može sama realizovati, ali nadamo se da ćemo imati podršku ostalih institucija koje će prepoznati značaj ovog projekta. Naravno, područje je bogato i ljekovitim biljem, što je također potencijal koji bi mogao zadržati stanovnike ovog kraja da na taj način zarade za život, međutim za sve to su potrebna ulaganja koja opština sama bez pomoći nije u mogućnosti da osigura. Stanovništvo se uglavnom bavi stočarstvom i uzgojem ratarskih kultura za svoje potrebe.

ONASA: Kakva je saradnja sa Općinom Drvar, kao i sa ostalim općinama?

IVANKOVIĆ: Saradnja sa Drvarom u Federaciji se zasniva na saradnji koju organizuju vlasti na lokalnom nivou, ali moram napomenuti da je Drvar zavisan od kantonalne vlasti koja ne ulaže dovoljno ni u Drvar, pa samim tim nema ekonomske saradnje na višem nivou između ovih dviju opština. Ova dva Drvara su i dalje povezana makadamskim putem što je otežavajuća okolnost za sve vrste saradnje. Značajan broj ljudi iz Federalnog Drvara radi u Istočnom Drvaru i da im to nije omogućeno ovdje, u Istočnom Drvaru, većina njih bi se iselila i napustila vjekovna ognjišta po ko zna koji put.

ONASA: Netaknuta priroda i čist zrak, potencijal su za razvoj planinarskog i lovnog turizma, ali i proizvodnje zdrave hrane. Smatrate li da na ovom polju postoji prostor za razvoj?

IVANKOVIĆ: Sa svim potencijalima koje sam navela, naša opština ima prostora za razvoj, ali bez pomoći ona nije u mogućnosti da obezbjedi potrebne kapacitete niti za razvoj turizma, niti bilo koje druge djelatnosti. Obraćali smo se bezbroj puta i pisali projekte raznim Evropskim organizacijama, mnogim ambasadama, ali nismo naišli ni na kakav vid pomoći. Uglavnom smo zbog malog broja stanovnika bili okarakterisani kao ekonomski neisplativi, a svima nam je poznato da bismo zadržali stanovništvo moramo im ponuditi uslove dostojne za život.

ONASA: Uslovi za razvoj, nažalost, nisu na zadovoljavajućem nivou, postoje potencijali, ali je potrebna saradnja na više nivoa. U tom kontekstu, na koji način ćete doprinijeti stvaranju uslova za rad i razvoj na području ove opštine?

IVANKOVIĆ: Kao načelnica Opštine Istočni Drvar trudim se da doprinesem poboljšanju uslova za život na ovom području i razvoju ove opštine, ali, kao što sam već navela, bez pomoći viših nivoa vlasti je jako teško. Spadamo u kategoriju izrazito nerazvijenih opština, ali sa ogromnim potencijalom i kapacitetom. Svojim radom i zalaganjem nastojaću da privučem što više investitora u našu opštinu, da utičem na vlast Republike Srpske, Federacije i BiH da prepoznaju kvalitet i značaj Opštine Istočni Drvar. Opština Istočni Drvar je jako bogata prirodnim bogatstvima i koja ima velike potencijale da se razvije u jednu solidnu opštinu. Opština je finansijski stabilna, nemamo zaduženja ni kredita, redovno servisiramo sve svoje obaveze, ali za veća ulagnja potrebna nam je podrška entitetskih vlasti, odnosno intitucija koje se bave razvojem i projektima na nivou BiH.

NASA: Kakvo je Vaše mišljenje o ulozi žena u politici u BiH?

IVANKOVIĆ: Kao dio političkog života Republike Srpske i Bosne i Hercegovine smatram da žene mogu uspjeti jer tamo gdje nema ženskog glasa mislim da nema ni suptilnosti, odnosno senzibiliteta koji može da doprinese razvoju. Smatram da treba ojačati ulogu žena u demokratiji i dati im šansu jer svaka žena ima svoje područje gdje može aktivno da djeluje. Žena može da prepozna značaj i potrebe zajednice i da utiče na poboljšanje i kvalitet života. Naglasila bih da mi mnogo znači učešće u seminaru “Prioritetna područja za praćenje uloge žena u procesima pomirenja u 2018. godini” pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope i drago mi je što su mnoge institucije, kako domaće tako i strane, prepoznale ulogu žena u demokratiji, njihov doprinos razvoju i što sam i ja u toj ulozi sa svojim pogledima na sadašnjost i budućnost.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

IVANKOVIĆ: Mislim da je objektivno i nepristrasno novinarstvo bitno za razvoj demokratskog društva, i da ima veliki značaj da na pravi način približimo i stanje i situaciju u kojoj se nalazimo svi u ovoj državi. Potrebno je da svi damo svoj doprinos kako bi država sa ogromnim potencijalima i prirodnim resursima uspjela da to iskoristi na pravi način i da BiH dignemo na nivo kakav i zaslužuje. Smatram da je Agencija ONASA dosta doprinijela razvoju demokratije, da radi na pomirenju što je jako bitno za Bosnu i Hercegovinu jer ne smijemo se osvrtati na prošlost, moramo gledati sadašnjost i kreirati budućnost kako bi svi živjeli složno i kako bi mogli napredovati. (kraj)