Intervju

INTERVJU SA NAČELNIKOM OPĆINE ISTOČNA ILIDŽA MARINKOM BOŽOVIĆEM

Razgovarao: Adis Grabovica

SARAJEVO, 10. AVGUSTA (ONASA) – Načelnik Opštine Istočna Ilidža Marinko Božović u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o kvalitetu života u opštini, položaju mladih, stranim investicijama…

ONASA: Kako biste Vi ocijenili stanje opštine sada i kakav je kvalitet života?

BOŽOVIĆ: Uzimajući u obzir opšte stanje u Republici Srpskoj i činjenicu da ona značajno utiče na sve lokalne zajednice mi možemo biti zadovoljni stanjem u opštini Istočna Ilidža. Kada to kažem mislim, prije svega, na stanje u finansijama gdje smo jedna od rijetkih opština koja ima ujednačene prihode i rashode i koja nije zabilježila deficit. Na poboljšanju uslova života građana Istočne Ilidže radimo svakodnevno kroz unapređenje komunalnih usluga, poboljšanja primarne zdravstvene zaštite i izgradnju sadržaja za rekreaciju i slobodno vrijeme naših stanovnika.

ONASA: Kakav je položaj mladih u vašoj opštini i da li im prijeti nezaposlenost nakon završetka školovanja?

BOŽOVIĆ: Nezaposlenost je problem generalnog karaktera koji nije zaobišao ni našu opštinu. Cijeneći činjenicu da moramo sve uraditi da taj problem počnemo rješavati, kao lokalna uprava smo pokrenuli više programa i izmijenili sistem funkcionisanja opštine kako bi se u granicama naših mogućnosti kreirao ambijent koji svim našim stanovnicima, a posebno mladim stvara bolje početne osnove za zaposlenje i život. S tim u vezi skupština je donijela odluku kojom se mladi bračni parovi oslobađaju obaveza prema opštini za izgradnju individualnog stambenog objekta do 90 posto od ukupne cijene.

ONASA: Koji su najveći problemi sa kojim se susrećete u radu kao opštinski načelnik?

BOŽOVIĆ: Najveći problem je što su nam se opštine pretvorile u socijalne ustanove u koje ljudi najčešće dolaze sa problemima manje ili veće složenosti. Ne postoji osjetljivost viših organa vlasti kada je u pitanju život ljudi i činjenica da se život odvija na lokalu, a da je sve drugo politika. Sve to prati smanjenje izvornih prihoda i neophodno je ulagati nadljudske napore kako bi se servisirale sve obaveze i normalno odvijao život, a prije svega mislim na sport, kulturu, socijalnu zaštitu i brigu o svim marginalizovanim kategorijama stanovništva.

ONASA: Koje su najvažnije kompanije za Opštinu sa aspekta broja uposlenika i pozitivnog poslovanja?

BOŽOVIĆ: Činjenica da se na opštini Istočna Ilidža u toku jedne godine obrne preko 400 miliona KM prometa govori da se na našoj teritoriji nalazi mnogo privrednih subjekata koji posluju pozitivno i zapošljavaju veliki broj ljudi. Nabrojaću samo najveće: Nelt d.o.o. Istočno Sarajevo, Ilidža Putevi d.o.o, GP Put, d.o.o Inex, d.o.o Kompeks, d.o.o Laguna, d.o.o Eko Željeznica, d.o.o Fobolux, d.o.o Stanković Mandić Petrol, Terex, Sas Petrol i mnogi drugi privredni subjekti. Ne treba zanemariti činjenicu da se na našoj opštini nalazi smješten i Administrativni centar Vlade RS, Državni zatvor koji je u fazi otvaranja, bolnica Kasindo kao i Kazneno popravni zavod Kula. Biser naše opštine sa aspekta ugostiteljskih sadržaja je kompleks Istočnik koji posluje u okviru KPZ Kula Privredne jedinice Istočna Ilidža.

ONASA: ONASA: Šta Opština radi da privuče što više stranih investitora?

BOŽOVIĆ: U posljednje vrijeme smo na jedan slobodno mogu reći agresivan način krenuli u kampanju promocije i definisanja naših poslovnih zona kako bi se u njima našli kako domaći tako i strani ulagači koji zapošljavaju tri i više radnika. Iskoristićemo kičmu naše opštine, a to je magistralni put Sarajevo – Podgorica i u toj zoni naći način za smještaj potencijalnih ulagača. Naše poslovne zone ispunjavaju sve potrebene zahtjeve privrede a dodatno smo ih oslobodili obaveza prema opštini i na takav način vršimo stimulaciju novih ulagača.

ONASA: Postoji li saradnja sa drugim Opštinama?

BOŽOVIĆ: Rekao bi da je saradnja prije svega sa Gradom Istočno Sarajevo i svim udruženim opštinama u grad na jednom zaista visokom nivou. Trenutno radimo na ostvarivanju saradnje sa opštinama u Srbiji i opštinama koje se nalaze u zemljama EU, a u kojima živi naša dijaspora.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

BOŽOVIĆ: Mislim da je veoma bitno da novinarstvo bude slobodno, ali da smo u posljednje vrijeme svjedoci da to u Republici Srpskoj i nije baš tako. U svakom slučaju treba raditi na razvoju i promociji demokratije u svim aspektima života naših građana. Moramo biti optimisti, jer rješenja postoje. Nažalost, na političkoj sceni su preko deset godina ljudi koji blokiraju sve pozitivne procese i sva pozitivna rješenja. Mislim da ćemo na to vrlo brzo staviti tačku i posvetiti se razvoju i prosperitetu naših građana. (kraj)