Intervju

INTERVJU SA NAČELNIKOM OPĆINE USORA ZVONIMIROM ANĐELIĆEM

Razgovarala: Lejla Trle

SARAJEVO, 9. AVGUSTA (ONASA) – Načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govorio o stanju u Općini Usora, o prioritetnim projektima u 2017. godini, o statusu mladih, o saradnji sa susjednim općinama…

ONASA: Po čemu je prepoznatljiva Općina Usora?

ANĐELIĆ: Prostor Usore poznat kroz cijelu povijest ovih krajeva kao prostor gdje su uvijek bile neke granice sukoba, odnosno raznih vojnih sila. Međutim, ja bih kao prepoznatljivost Usore istakao humanost ovdašnjeg puka koji je uvijek spreman pomoći.

ONASA: Kako biste Vi ocijenili stanje Općine Usora sada i kakav je kvalitet života u Općini?

ANĐELIĆ: Gledajući općenito stanje kao i kvalitet života u državama članicama Europske unije ili zemalja okruženja kvalit života u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajući. Općina je jedna od manjih i svojim mogućnostima ne može rješiti sve potrebe svojih građana ali mora učiniti sve što je neophodno i u okvirima mogućnosti. Od preuzimanja pozicije načelnika zajedno sa upravom i Općinskog vijeća Usore donosimo mjere, programe i konkretne projekte koji bi trebali doprinijeti kvaliteti življenja građana općine Usora. Kada poredimo stanje općine u odnosu na proteklu godinu, odnosno mandat prošle općinske vlasti, zabilježen je napredak u svim segmentima života općine. Ovo se ogleda i u činjenici da od početka ove godine imamo porast uposlenih na području općine i to 200 radnika po svim granama. Istina dio uposlenih je iz drugih općina iz okruženja jer općina Usora nema kadar za sve potrebe poduzeća.

ONASA: Koji su značajniji projekti realizovani u Općini Usora i da li u narednom periodu namjeravate realizovati neke nove?

ANĐELIĆ: Pokrenuti su značajni projekti, a neki su u procesu realizacije kao što je: izgradnja kanalizacije u naseljenom mjestu Žabljak čija je vrijednost ugovorenih radova koji se izvode u ovoj fazi 350 tisuća konvertibilnih maraka (KM), zatim završene su sanacije dva klizišta koja su nastala poslje poplava 2014 godine. Vrijednost ovih radova je 50 tisuća KM. Dijelomično su završene sanacije rupa i devijacija na asfaltnim prometnicama i nasipanje i popravak makadamskih prometnica ukupne vrijednosti 40 tisuća KM. Pokrenuto je novih pet tendera za nastavak popravka devijacija, dvije nove prometnice se asfaltiraju, toplifikacija zgrade općine i doma zdravlja, te nabava namještaja i opreme za vrtić koji je u osnivanju. Vrijednost ovih raspisanih nabavki je 350 tisuća KM. Sa ovim i manjim projektima u tekućoj godini imat ćemo preko milion KM investicija što je dosad bilo nezamislivo za naš mali proračun čije se izvršenje kretalo do dva miliona KM. Od novih projekata navest ću nama najznačajniji projekt izgradnje novog dvotračnog mosta preko rijeke Usore u općini Usora. Intenzivno radimo na osiguranju svih potrebitih dozvola i suglasnosti kao i sredstava. Projektna vrijednost mosta i priključnih raskrižja odnosno prometnica je 1,5 miliona KM. Želja nam je krajem godine pokrenuti izgradnju uz pomoć viših nivoa vlasti kao i različitih fondova. Također, već smo dobili podršku i Hrvatske, odnosno Ureda za pomoć Hrvatima izvan Hrvatske i očekujemo i nastavak njihove podrške kako bi zajedno osigurali sredstva za ovaj nama najznačajniji projekt. Zahvalan sam i svim višim nivoima vlasti kao i fondovima na realizaciji svih ovih pobrojanih projekata koje zasigurno ne bi mogli sami realizirati.

ONASA: Kakva je saradnja sa susjednim općinama?

ANĐELIĆ: Zadovoljan sam korektnim odnosom i visokim nivoom suradnje sa svim susjednim općinama. Nadam se kako ovo mišljenje djelim sa načelnicima svih susjednih uprava. Sa općinom Tešanj uspješno smo rješili nekoliko dodirnih točaka na obostrano zadovoljstvo, a mogu istaći i potpisani sporazum o priključenju na kanalizacijski kolektor koji gradi Općina Tešanj i prolazi i kroz Općinu Usora. Također, uspješno realizujemo jedan projekt uz pokroviteljstvo Vijeća Europe, a to je obuka dobrovljnih vatrogasaca gdje učestvuju Općina Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug i Općina Usora. Pokrećemo i novi projekt za mlade gdje će učestvovati neformalne grupe mladih iz ovih općina uz podršku stručnih koordinatora u ime svake općinske uprave. Istakao bih i zajednički projekat regulacije korita rijeke Usore gdje smo pokrenuli razgovore opet sa Općinom Doboj Jug kako bi rješili ovaj zajednički problem u donjem najrizičnijem dijelu toka rijeke Usore, dio toka iznad ušća.

ONASA: Kakav je status mladih i kako ih zadržati?

ANĐELIĆ: Mladi Općine Usora uglavnom nemaju dovoljno sadržaja za sport, kulturu, za normalan život. No postoji i sama nezainteresiranost mladih. Unatoč svemu Općina Usora proračunom je izdvojila sredstva za stipendije i za udruženja. Uveli smo poticaj za gospodarstvo gdje ćemo skromno podržati osnivanje novih poduzeća ili obrta za mlade do 35 godina i žene bez ograničenja životne dobi. Također, već spomenuto osnivanje vrtića u značajnoj mjeri će olakšati mladim obiteljima. Nadamo se kako će ove mjere i druge mjere koje provodimo značajno doprinositi ostanku mladih u Usori. Premda je problem globalni i utječe na cijelo okruženje ne samo unutar BIH već i svih susjednih država.

ONASA: Početkom godine predstavili ste program rada koji se sastojao od pet tačaka: Reorganizacija općinske administracije, Tehničko-materijalna organizacija Općine, Novi koncept Općinskog proračuna, Reorganizacija nižih jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća i Osnivanje novih te pokretanje infrastrukturnih projekata. Možete li nam reći u kojoj ste fazi realizacije programa i šta u budućnosti namjeravate poduzeti kako biste ostvarili navedeni program?

ANĐELIĆ: Da, naš program je javno predstavljen u nekoliko navrata i mi ga se pridržavamo i nastojat ćemo ga u cijelosti ostvariti. U dosadašnjoj realizaciji u dobroj mjeri smo reorganizovali Upravu: usvojen je novi Statut općine i Poslovnik o radu općinskog vijeća. U pripremi je nova sistematizacija radnih mjesta i potom slijede rješenja i drugi akti, a sve to će doveti do formiranja razvojnog odjela i drugi funkcionalniji organizacijski modela za rad. U drugom dijelu tehničko materijalnih sredstava dijelom smo popravili uvjete za rad i završetkom raspisanih javnih poziva nastavljamo sa stvaranjem boljih uvjeta za rad. U planu su kao naredne mjere digitalna evidencija radnog vremena, centralizovano printanje i kopiranje i digitalna organizacija za slanje materijala za Općinsko vijeće. Također u značajnoj mjeri smo pomogli bolju organizaciju javnih poduzeća u materijalno-tehničkom smislu, a završava se imenovanje uprava odnosno nadzornih odbora. Dogovoren je termin krajem devetog mjeseca da se provedu izbori istovremeno u svim mjesnim zajednicama. Po prvi put će to biti istovremeno, a tome će prethoditi usklađivanje statuta svih mjesnih zajednica sa općinskim. Proračun smo dijelom izmjenili u smislu poticaja i podrške odmah na početku ovog mandata jer smo ga željeli usvojiti da ne dođe do bilo kakvog zastoja u redovnim financiranjima. Naredni proračun će još temeljnije pratiti naše potrebe i doživjeti izmjene shodno svim pomenutim mjerama. Što se tiče infrastrukturnih projekata uglavnom sam najvažnije kazao. Općina u cijelosti ima puno potreba možda još da napomenem kako radimo na osiguranju sredstava za čišćenje odvodnih kanala. Imamo nekoliko mjesta gdje se prilikom svake kiše jačeg intenziteta voda izljeva na prometnice ili plavi nekoliko obiteljskih kuća. .

ONASA: Glavni infrastrukturni projekat u 2017. godini trebao je biti izgradnja modernog dvotračnog mosta preko rijeke Usore. Možete li nam reći nešto više o tom projektu?

ANĐELIĆ: Općina Usora najvećim dijelom prostire se desnom stranom rijeke Usore gledano uzvodno. Jedini most od Doboja do mjesta Jelah u Općini Tešanj na rijeci Usori je sadašnji neuvjetni most negdje u sredini toga prostora u naselju Alibegovci. Sadašnji most je jednotračni i jako lošeg stanja. Konstruktivno je također upitan i po analizi nije prihvatljiva rekonstrukcija, a također se duljinom ne uklapa u projekt uređenja korita rijeke Usora. Zbog velikog prometa na cesti Doboj – Teslić često dolazi i do prometnih nezgoda i zastoja, a u redovnom prometu zbog jedne trake mosta koja izravno izlazi na M4 često dolazi do zastoja. O mostu se godinama govori ali malo čini. Činjenica je kako je to prevelika investicija za Općinu Usora ali nažalost nije se učinilo do sada ni osnovno da se izda građevinska dozvola. Mi smo ušli u postupak i administrativno rješavamo sve prepreke. Trenutno imamo urbanističku suglasnost i sljedi rješavanje imovinsko pravnih odnosa kao i ishođenje ostalih prethodnih suglasnosti što zahtjeva izdavanje građevinske dozvole. Najvažnije suglasnosti su suglasnosti Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH i Vodna suglasnost. Istovremeno, razgovaramo sa višim nivoima vlasti kako bismo dobili podršku i zatvorili financijsku konstrukciju. Također, značajan dio sredstava osigurava i Hrvatska vlada kroz ured za Hrvate izvan Hrvatske. Namjera nam je do kraja ove godine ući u postupak nabave za ovaj kapitalni i vrlo značajan projekt i za širu zajednicu. Izgradnja novog dvotračnog mosta normalizovat će promet, a također kod zatvaranja M4 zbog prometnih nezgoda sav promet se usmjerava na ovaj most u značajnoj dionici M4. Također će biti neophodan zbog izgradnje autoputa Vc u ovom dijelu jer će omogućiti alternativu kod gradnje viadukta preko M4.

ONASA: Lokalitet “Tržnica Žabljak” prema dosadašnjim regionalnim geološkim, geofizičkim i hidrogeološkim istraživanjima spada u najperspektivnije dijelove šireg područja depresije uz riječni tok Usore za formiranje izvorišta geotermalne energije na bazi zahvatanja podzemnih termomineralnih voda, kao hidrogeotermalnog fluida u dolini rijeke Usore. Da li namjeravate iskoristiti ovaj potencijal i da li imate u planu neke projekte vezane za ovaj lokalitet?

ANĐELIĆ: Urađeno je istraživanje koje je pokazalo prisustvo uopće vode kao i termalne. S obzirom na to da je probna bušotina veoma skupa ovim projektom koji je odredio kakva bušotina treba biti i njenu lokaciju projektirana cijena je milion KM. Općina nema mogućnost ovakvog ulaganja. Način na koji bi općina mogla iskoristiti ovaj resurs vidjeli smo u Javno privatnom partnerstvu kroz novi zakon koga je usvojila Ze – Do županija. Na općinskom vijeću usvojili smo listu mogućih projekata kroz javno privatno partnerstvo i prosljedili županiji odnosno nadležnom ministarstvu. Ministarstvo gospodarstva će formirati registar svih projekta na županiji i javno ga objaviti i promovirati. Na ovaj način se nadamo da će i naš projekt zeinteresirati neku od većih kompanija bilo domaćih ili stranih koje bi bile spremne ulagati u ovakav projekt. Na izrežen interes općina bi raspisala javni poziv i sve dalje pripremila za realizaciju po Zakonu o javno privatnom partnerstvu.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

ANĐELIĆ: Mislim da svatko treba raditi svoj posao odgovorno tako i novinari, koji se trebaju boriti za neovisno novinarstvo i da time jačaju ulogu demokratije u našem društvu. Doprinijet će razvoju demokratskog društva samo ukoliko pišu provjerene informacije. Puno više se treba posvetiti pažnje pozitivnim pričama i primjerima, odnosno projektima u Bosni i Hercegovini. Čitajući bilo koji tisak, gledajući portale ili TV program svjedočimo svim negativnostima i lošim situacijama u BiH, koji se dešavaju na preko 70 posto prostora. Ja bih rekao da samosažaljevanje utječe i na lošu sliku o BiH i odlazak stanovništva iz BiH, a uistinu nije tako jer je BiH dobra zemlja za život. (kraj)