Intervju

Posjeta direktora Poliklinike ‘Atrijum’ Prim.Dr. Mirsada Đuguma 02.04.2014.

 

PRIM.DR. M. ĐUGUM: POLIKLINIKA ‘ATRIJUM’ NAJSTARIJA ZDRAVSTVENA USTANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU IZ DOMENA INTERNE MEDICINE U SARAJEVU

 

SARAJEVO, 2. APRILA (ONASA) – Polilklinika “Atrijum” je najstarija zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu iz domena interne medicine u Sarajevu, koja je otvorena 16.oktobra 1998. godine, izjavio je za Agenciju ONASA direktor Poliklinike ‘Atrijum’, prim.dr. Mirsad Đugum.
“Godinama se ulagao veliki trud, energija i edukacije da bi se odgovorilo zahtjevima 20.000 naših pacijenata i tržištu. Poliklinika sada ima, šest Ijekara u stalnom radnom odnosu, četiri specijalista od toga dva magistra, diplomirane inžinjere laboratorijske dijagnostike, te diplomirane medicinske sestre”, kazao je Đugum.
Dodao je da je osnovna djelatnost ove poliklinike interna medicine, te da posjeduju kompletnu aparaturu za dijagnosticiranje srčanih oboljenja i obrade do kateterizacije ili operacije.
Naveo je da je Poliklinika “Atrijum” prva pokrenula sistem uvođenja porodične medicine u privatni sektor i nakon osam godina je uspjela ostvariti zakonsko pravo da se odobri pacijentima da se mogu opredjeliti za porodičnog Ijekara.
“U Poliklinici se obavljaju sve vrste sistematskih, menadžerskih, sportskih pregleda, kao i specifičnih pregleda za pojedina zanimanja. Osim navedenih usluga u Poliklinici se radi i akupunktura, tradicionalna kineska medicina”, kazao je Đugum.
Direktor Poliklinike “Atrijum” je rekao da su planovi Poliklinike za širenje i veći obim zdravstvenih usluga veliki, “ali da neadekvatan položaj privatnog sektora i monopola državnog sektora zbog nepoštivanja zakona od strane ministarstava i Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) su toliko veliki da je svaki pokušaj težak da obeshrabruje Ijekare”.
Intervju sa direktorom Poliklinike “Atrijum”, prim.dr. Mirsadom Đugumom Agencija ONASA objaviće uskoro. (kraj)