Intervju

Posjeta izvrsnog direktora Hifa Oil Tešanj Venana Hadžiselimovića 06.01.2014.

 

IZVRŠNI DIREKTOR HIFA-OIL V.HADŽISELIMOVIĆ: KAPITAL STVARAMO I OSTAVLJAMO U BIH

 

SARAJEVO, 6. JANUARA (ONASA) – HIFA-OIL kapital stvara i ostavlja u Bosni i Hercegovini, što potvrđuje i činjenica da smo u 2012. godini, po raznim osnovama, državi uplatili 123 miliona KM, izjavio je za Agenciju ONASA, prilikom današnje posjete, izvršni direktor HIFA-OIL d.o.o. Tešanj Venan Hadžiselimović.
“Time se ponosimo. U našoj kompaniji nema tuđeg kapitala i uticaja politike”, naglasio je Hadžiselimović.
HIFA-OIL posluje kao 100 posto domaća kompanija, što njihovi kupci prepoznaju i cijene.
“Mislimo da je to velika prednost u odnosu na konkurente. HIFA-OIL kapital stvara i na kraju ostavlja u Bosni i Hercegovini, a radi se o izuzetno velikim poreskim obavezama koje uplaćujemo po raznim osnovama. S druge strane, imate nešto što se zove razumijevanje domaćih kupaca i njihovih potreba koje nisu samo poslovnog karaktera. Empatijom prema njima ostavljamo dojam da ipak poslovanje sa domaćom kompanijom kakva je naša ima daleko više prednosti nego nedostataka”, dodao je Hadžiselimović.
HIFA-OIL d.o.o. Tešanj posluje kao jedan od najznačajnijih distributera naftnih derivata u Bosni i Hercegovini.
Tokom deset godina iskustva i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 200 kompanija u toj branši.
Danas HIFA-OIL pokriva 15 posto tržišta BiH.
Brigom o kvalitetu svojih poslovnih aktivnosti i naftnih derivata, cjenovnom politikom i pravovremenim isporukama, HIFA-OIL je ispunila ne samo svoju poslovnu misiju, nego i društvenu odgovornost tržišnog učesnika i zaštitnika čovjekove okoline.
Intervju sa izvršnim direktorom HIFA-OIL Venanom Hadžiselimovićem Agencija ONASA objaviće naknadno. (kraj)