Vijesti

MISIJA OSCE U BIH POZIVA NA HITNE REFORME U VEZI SA ODGOVOROM NA RODNO ZASNOVANO NASILJE


SARAJEVO, 16. AUGUSTA (ONASA) – Na ovaj dan žalosti, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izražava duboko saučešće porodicama ubijenih i ranjenih u ubistvima u Gradačcu, kao i lokalnoj zajednici pogođenoj ovom tragedijom, saopćeno je iz OSCE-a.
Prevencija nasilja nad ženama i nasilja u porodici općenito mora biti prioritet svih relevantnih institucija u BiH.
OSCE pozdravlja hitnu istragu institucionalnog odgovora u vezi sa ovim konkretnim slučajem i snažno ohrabruje nadležne organe na svim nivoima da preispitaju neefikasan sistem zaštite od nasilja u porodici u cjelini i da iznesu administrativne i zakonske prijedloge kako bolje zaštititi žene od porodičnog nasilja.
Prema istraživanju OSCE-a, 48 posto žena u BiH doživjelo je neki oblik zlostavljanja, a 84 posto ostaje neprijavljeno.
Sveobuhvatan odgovor na ovu alarmantnu situaciju će uključivati koordinirane napore, uključujući efikasnu primjenu postojećeg zakonodavstva i obuku policijskih i pravosudnih službenika.
Misija je spremna podržati svaki ozbiljan pokušaj da se konačno odlučno krene u borbu protiv nasilja u porodici.
“Također, pozivamo nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da pooštre kontrolu vatrenog oružja kroz izmjene i dopune zakona koji regulišu vlasništvo i posjedovanje vatrenog oružja te da ih potpuno usklade sa zakonodavstvom EU i drugim međunarodnim standardima. Građane treba ohrabriti da vatreno oružje predaju organima za provođenje zakona na uništavanje.
Konačno, pozivamo medije da djeluju odgovorno, balansirajući između potrebe informiranja javnosti i potrebe za očuvanjem i zaštitom privatnosti svih sudionika, a naročito maloljetnih osoba. Ovo je posebno važno s obzirom na osjetljivost ovakvih djela i ranjivost žrtava i svjedoka, navode iz OSCE-a.