Vijesti

FEDERALNI MINISTAR DELIĆ: NE TREBAMO AD HOC VEĆ SISTEMSKA RJEŠENJA ZA CJELOKUPNI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE


SARAJEVO, 16. AUGUSTA (ONASA) – Nasilje u porodici koje je završilo ubistvima u Gradačcu u fokus interesovanja javnosti stavilo je teme iz oblasti socijalne zaštite što je, uprkos zlokobnim događajima, prilika da se javnost upozna sa kompleksnošću sistema socijalne zaštite koji je umnogome naslonjen i upućen na druge segmente društva, te zavisan od nadležnosti više različitih nivoa vlasti, saopćeno je iz Vlade FBiH.
S tim u vezi, ističe federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, Ministarstvo od početka mandata insistira na povezivanju nižih nivoa vlasti sa krovnim, federalnim, te multisektorskom pristupu koji podrazumijeva usaglašeno i zajedničko pronalaženje rješenja.
„Nažalost, kao društvo uvijek reagujemo na posljedice i teme ozbiljne kao što je nasilje u porodici u fokus javnosti dospijevaju tek kad ono eskalira, kao što je slučaj ubistava u Gradačcu. U ovom trenutku se nude mnoga rješenja i različite inicijative koje bi trebale biti odgovor na sve učestalije nasilje, posebno nasilje u porodici. Ovakve situacije kao posljedicu često izrode rješenja koja se donesu na brzinu, a koja su poslije neodrživa jer ili nisu dovoljno dobro planirana ili nisu detektovana u saradnji sa onima sa kojima bi trebala biti iskomunicirana“, izjavio je federalni ministar.
Naveo je i kako to nije način, te da se sistemu socijalne zaštite treba pristupiti sistemski i kroz analitičko preispitivanje najboljih dugoročno održivih rješenja.
To prije svega podrazumijeva jačanje kapaciteta centara za socijalni rad, osiguranje boljih uvjeta rada socijalnih radnika i drugih pomažućih profesija, što je prepoznato kroz sektorsku Strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite, te sistemsko rješavanje stabilnog finansiranja postojećih sigurnih kuća.
„U javnim istupima ovih dana možemo čuti zahtjeve za osnivanjem još sigurnih kuća koje bi trebalo biti rješenje. To jeste dio rješenja, ali prije toga imamo centre za socijalni rad koji moraju biti dovoljno snažni, kadrovima i drugim neophodnim resursima da odgovore potrebama na terenu i to kroz rano prepoznavanje problema. Što se tiče sigurnih kuća prioritet je osigurati sistemsko rješnje finansiranja postojećih pet sigurnih kuća i to kroz budžete, što smo mi i planirali već u prijedlozima za budžet 2024. godine“, pojasnio je ministar Delić.
A kako stabilno finansiranje sigurnih kuća ne bi zavisilo od volje pojedinca ili bilo koje strukture vlasti, ministar je najavio i da će Ministarstvo do kraja ove godine u proceduru uputiti Zakon o socijalnim uslugama kojim će se, između ostalog, osigurati upravo spomenuto jačanje kapaciteta centara za socijalni rad, te propisati licenciranje davalaca socijalnih usluga, među kojima su sigurne kuće i servis centri u lokalnim zajednicama. Zakon će, ističe ministar, propisati i standarde i finansiranje socijalnih usluga, pa time i sigurnih kuća, što će konačno stabilizovati njihovo finansiranje i omogućiti nesmetan rad neovisno od svakodnevnice i volje obnašatelja vlasti. Cilj je ojačati postojeće kapacitete, a onda raditi na novim i to zasnovano na propisanim standardima“, stava je ministar Delić.
Osim navedenog, Zakonom o socijalnim uslugama omogućit će se i standardizacija i finansiranje preventivnih programa u lokalnim zajednicama s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja problema u porodicama i lokalnim zajednicama.
„Ovo što se sada dešava je reakcija i mi želimo promjenu te paradigme gdje je prevencija prije reakcije. Ne želimo se baviti liječenjem posljedica nego detektovanjem uzroka i u tom segmentu kroz Zakon o socijalnim uslugama, sektorsku strategiju, Zakon o djelatnosti psihologa koji je u proceduri i Zakon o djelatnosti socijalnih radnika koji planiramo u sljedećoj godini želimo ojačati sistem socijalne zaštite u svim njegovim segmentima“, dodao je ministar.