Vijesti

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PRIPREMILO PRIJEDLOG STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA U FBIH

SARAJEVO. 5. JULA (ONASA) – Federacija Bosne i Hercegovine suočava se kao i veći dio regije, s nepostojanjem kvalitetnih programskih politika zapošljavanja, kao i sve većim odlivom kvlaitetne radne snage na međunarodna tržišta rada, što je dugoročno gledajući problem, posebno ako se uzmu u obzir i negativni demografsko – populacioni trendovi, odnosno kako prognoziraju stručnjaci, očekivane promjene u strukturi stanovništva koje previđaju povećanje udjela stanovništva starije životne dobi za nekih 75%, a istovremeno, predviđa se da će broj radno sposobnog stanovništva biti prepolovljen.
Uz povećanu emigraciju mladog, kvalificiranog stanovništva, gdje je prema izvještajima sektora civilnog društva, oko 5% ukupnog stanovništva napustilo zemlju u proteklih nekoliko godina i ubrzano starenje stanovništva obzirom da je 15% ukupnog stanovništva u dobi iznad 65 godina, za cjelokupno društvo očekuju se dugoročne i dalekosežne posljedice.
Očekuje se povećanje omjera ovisnosti (djece i starijih osoba o radno sposobnoj populaciji), čime će se na radno sposobno stanovništvo staviti ekonomski teret pokrića troškova javnih usluga, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, uključujući i penzije.
Ovisno o ekonomskim faktorima, unatoč svemu, otvaraju se mogućnosti zapošljavanja, a kako bi se politike zapošljavanja usmjerile u pravom pravcu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u saradnji s Međunarodnom organizacijom rada i drugim partnerima pripremilo sedmogodišnju Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Strategija zapošljavanja sastoji se iz tri dijela. U prvom dijelu analizirana je situacija na tržištu rada u FederaFBiH, u drugom dijelu utvrđene su politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, dok su u posljednjem dijelu predstavljeni operativni aspekti koji se tiču implementacije politike zapošljavanja.
„Imajući u vidu opće stanje na tržištu rada i u oblasti zapošljavanja pripremili smo Strategiju zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2023 – 2030), koja kroz četiri strateška cilja nastoji doprinijeti povećanju lične zapošljivosti, razvijanju i unaprjeđenju usklađenosti vještina sa zahtjevima tržišta rada, promociji kapaciteta preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osiguranju uključivanja na tržište rada teško zapošljivih kategorija kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnaživanju upravljanja tržištem rada i povećanju kapaciteta za provođenje politika“, pojasnio je ciljeve i nastojanja kojima se teži ovom Strategijom, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
Prijedlog Strategije upućen je na mišljenje nadležnim institucijama u Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini i to: skupštinama kantona, Federalnom zavodu za zapošljavanje, kantonalnim službama za zapošljavanje, Federalnom ministarstvu obrazovanja, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, udruženjima poslodavaca i sindikata, Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidetom, Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, Federalnom zavodu za statistiku, Federalnom zavodu za programiranje razvoja, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i dr.
Nakon pribavljanja mišljenja, Strategija će biti upućena u daljnju parlamentarnu proceduru, radi konačnog usvajanja, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.