Vijesti

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH BEĆIROVIĆ – NA SJEDNICI RAZMOTRITI PRIJEDLOG USVAJANJA AKCIONOG PLANA ZA ČLANSTVO U EUSARAJEVO, 27. MARTA (ONASA) – Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je predložio da se na sjednici Predsjedništva BiH razmotri Prijedlog zaključaka za usvajanje akcionog plana za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.
Ovim prijedlogom šalje se jasna poruka da se deklarativni konsenzus za evropske integracije mora pretvoriti u radni konsenzus za članstvo u EU. Konkretnim mjerama i rokovima za ispunjavanje uslova, institucije države Bosne i Hercegovine će se obavezati da provode obaveze utvrđene akcionim planom, a u skladu sa prioritetima iz Mišljenja Evropske komisije.
Bosna i Hercegovina se potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU obavezala na postepeno usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU (acquis) kao i njegovu dosljednu primjenu.
Odluka Evropskog vijeća od 15. decembra 2022. godine o dodjeli kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini predstavlja snažan poticaj.
Istovremeno, ova odluka je i obaveza za državu Bosnu i Hercegovinu i niže nivoe vlasti da ubrzano nastave reformske procese koji će omogućiti otvaranje pregovora za članstvo u EU i imati povoljan učinak na ekonomske, socijalne, političke, sigurnosne, kulturne i druge aspekte života građana Bosne i Hercegovine.
Izradom i usvajanjem akcionog plana za ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU, osigurale bi se pretpostavke za ostvarivanje bržeg napretka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU.
O Prijedlogu usvajanja akcionog plana član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je razgovarao i sa šefom Delegacije EU i specijalnim predstavnikom EU u BiH ambasadorom Johanom Sattlerom, koji je, također, podržao ovaj prijedlog.