Vijesti

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA NASTAVLJA PRISILNA UDALJENJA IREGULARNIH MIGRANATA U BANGLADEŠSARAJEVO, 24. MARTA (ONASA) – Služba za poslove sa strancima izvršila je danas postupak prisilnog udaljenja jednog državljana Bangladeša koji je nezakonito boravio u Bosni i Hercegovini, što je drugo po redu prisilno udaljenje državljana Bangladeša koje je Služba realizovala u ovoj sedmici.
Aktivnost prisilnog udaljenja je realizovana nakon uspješne saradnje Službe za poslove sa strancima sa vlastima Bangladeša koja se odnosila na postupke utvrđivanja identiteta i izdavanja putnih dokumenata.
Predmetno lice je prije udaljenja bilo smješteno pod nadzor u Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima, a prisilno udaljenje je realizovano komercijalnim letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Službenici obezbjeđenja i pratnje Službe za poslove sa strancima, državljanina Bangladeša pratiće do zemlje porijekla, gdje će biti predat nadležnim organima matične države.
Proces povratka i readmisije je važan elemenat sveobuhvatne imigracione politike, te će Služba za poslove sa strancima aktivnosti prisilnog udaljenja iregularnih migranata nastaviti i u narednom periodu.
Kontinuiranim provođenjem ovog postupka napravljen je značajan iskorak u suprotstavljanju neregularnim migracijama i još jednom je potvrđena spremnost i opredjeljenost Službe za poslove sa strancima za što efikasnije upravljanje migracijskim procesima u BiH.