Vijesti

UPFBIH TRAŽI ZADRŽAVANJA INSTITUTA POJEDNOSTAVLJENOG CARINSKOG POSTUPKA PO FAKTURI
SARAJEVO, 20. JUNA (ONASA) – S ciljem rješavanja problema ukidanja pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi, Udruženje poslodavaca FBiH je zakazalo sastanak sa ministrom razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Amirom Zukićem.
Sastanak će se održati sutra u prostorijama Ministarstva, a prisustvovat će mu predstavnici kompanija ArcelorMittal d.o.o. Zenica, Sicecam Soda Lukavac d.o.o., Solana d.d. Tuzla, Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, IGM d.o.o. Visoko, Lukavca Cement d.o.o. Lukavac te Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj.
Zakon o carinskoj politici u BiH koji bi trebao početi da se primjenjuje 1. augusta 2022. godine propisuje pojednostavljene carinske postupke na isti način kao i trenutno važeći Zakon o carinskoj politici u BiH.
Zakon omogućava da neki od trgovinskih ili službenih dokumenata, u koje spada i faktura, mogu zamijeniti carinsku deklaraciju. Međutim, u Odluci o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, koje je donijelo Vijeće ministara BiH, mijenja se navedena zakonska odredba i, u suprotnosti sa Zakonom, propisuje da se ne može koristiti trgovinski ili službeni dokument kao pojednostavljena carinska deklaracija.
Odlukom se ukida pojednostavljeni carinski postupak po fakturi, čime će se znatno otežati i usporiti vanjskotrgovinska razmjena, smanjiti proizvodnja i poslovne aktivnosti, a povećavati troškovi prevoza proizvoda zbog dužeg perioda čekanja i otežanog carinjenja, te smanjiti uplate direktnih i indirektnih poreza.
Imajući u vidu stepen ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini i značajne negativne posljedice ukidanja pojednostavljenog carinjenja po fakturi, Udruženje poslodavaca FBiH traži da se Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici uskladi sa pomenutim zakonom, odnosno da se zadrži primjena pojednostavljenog postupka po fakturi. (kraj)