Vijesti

SARAJEVO: SUAD ARNAUTOVIĆ NOVI PREDSJEDNIK CIK BIHSARAJEVO, 30. MARTA (ONASA) – Suad Aranutović danas je izabran za novog predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
Izabran je jednoglasno, a članovi CIK-a kazali su kako je on pokazao zrelost u izazovnom periodu, odlično predstavljao rad komisije i balansirao.
Arnautović je kazao je kako će mu na prvom mjestu biti organizacija Općih izbora 2022. godine.
“Mi smo imenovani da provodimo izborni zakon, a ne da ga ne provodimo. Izbornim zakonom su propisani termini kada se oni održavaju. Drugi posao je reorganizacija i unutarnja organizacija poslova u Sekretarijatu CIK-a koja je naslijeđena i nije prilagođena novom vremenu i digitalizaciji. Naš Sekretarijat mora biti prilagođen novom vremenu. Treća aktivnost je saradnja s državnim i entitetskim nivoima vlasti, Brčko distrikta i nižim nivoima”, kazao je Arnautović.
Rekao je i to kako moraju pod hitno uspostaviti još bolju saradnju sa tužilaštvima svih nivoa jer je ona izuzetno potrebna.
Dodao je da, bez obzira šta se bude dešavalo u političkom prostoru, koristiti zakonske ovlasti, a to je iniciranje izmjena Izbornog zakona i Zakona o finansiranju političkih stranaka.
“Ukazivat ćemo na stvari koje ide ka izmjenama koje idu na štetu međunarodnih standarda i davati sugestije. Inicirat ćemo izmjene zakona iz nadležnosti nižih nivoa vlasti koji direktno ili indirektno utiče na izborni proces u BiH. Nemoguće je obaviti do kraja svoj zadatak ako nemate koordinacije i saradnje”, rekao je Arnautović.
Istakao je važnost saradnje s civilnim sektorom i nevladinim organizacijama i podvukao kako CIK BiH i dalje mora ostati neutralan u svim procesima.
“Nulta toleranciju ove institucije će biti prema onima koji krše zakon”, poručio je Arnautović.