Vijesti

CROA ISTRAŽIVANJE: SVAKI DRUGI STUDENT SMATRA DA NA FAKULTETIMA IMA KORUPCIJE, A SVAKI TREĆI NE ZNA KAKO I KOME DA JE PRIJAVE

SARAJEVO, 11. AUGUSTA (ONASA) – Skoro svaki drugi student ili 47 posto njih vjeruje da je korupcija prisutna na fakultetima, ali da su to izolovani slučajevi u kojima učestvuje relativno mali broj ljudi. Istovremeno – četiri petine ispitanika/ca (80%) nije prijavilo slučaj korupcije s kojim su se sreli na fakultetu jer su smatrali da neće biti preduzete adekvatne aktivnosti koje bi vodile krajnjem razrješenju slučaja – 2 posto studenata prijavljuje korupciju koju uoči ili doživi.
Istraživanje je provedeno tokom juna i jula na 600 studenata/tica, po 300 s Univerziteta u Sarajevu i Istočnom Sarajevu.
Percepcija ispitanih studenata je da je korupcija na Univerzitetu u Sarajevu najprisutnija na Farmaceutskom, Medicinskom i Pravnom fakultetu, dok ispitanici/ce iz Istočnog Sarajeva smatraju da su to Filozofski i Ekonomski fakultet.
Istraživanje pokazuje da, osim 2 posto studenata/ca koji su spremni prijaviti korupciju, ostali to ne rade zbog straha od odmazde (60%); jer misle da ništa neće biti preduzeto (54%) i jer vjeruju da na kraju neće doći do sankcionisanja odgovorne osobe (41%). Istraživači ističu da 35% ispitanika/ca kaže ne zna na koji način i kome da prijavi korupciju, 25% smatra da to nije uobičajeno, a 19 posto ispitanika/ca nisu znali ili željeli odgovoriti na ovo pitanje! Razlog za ovakav odnos prema korupciji je možda i to što za koruptivne radnje najčešće saznaju iz druge ruke, ali je optimisitčno da je većina ispitanika/ca spremna biti dio aktivne borbe protiv korupcije.
CROA će do kraja 2021. godine, s ciljem podizanja svijesti mladih o prisutnosti i štetnosti korupcije, organizovati razgovore studenata s poznatim ličnostima koji se zalažu za nultu toleranciju korupcije u visokom obrazovanju, objaviti priče studenata koji su doživjeli korupciju i provesti druge slične akcije, te kreirati mehanizme i smjernice za borbu protiv korupcije na fakultetima u cijeloj BiH.
Istraživanje je dio projekta Mladi protiv korupcije – nemoj biti najslabija karika koga provodi Centar za razvoj omladinskog aktivizma (CROA), uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koga implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI) kao vodeći partner.(kraj)