Intervju

INTERVJU SA V.D. DIREKTORICOM KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. SARAJEVO AZROM MUZUR

Razgovarala:Lejla TRLE

SARAJEVO, 17. DECEMBRA (ONASA) – Vršiteljica dužnosti direktorice Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo Azra Muzur u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o prioritetima u radu, trenutnoj situaciji u preduzeću, problemima u radu, cjevovodnom sistemu, kvaliteti vode, naplatama potraživanja…

ONASA: Za v.d. direktoricu Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo izabrani ste u oktobru 2017. godine, da li ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima i koji su Vaši planovi kada je u pitanju poboljšanje rada preduzeća?

MUZUR: Zadovoljna sam sa svim što smo uradili u ova nepuna dva mjeseca. Popravili smo stare kvarove, osim njih petnaestak koji zahtjevaju dodatna istraživanja, trenutno nema dnevnih redukcija, a i noćne su svedene na minimum. Nova uprava, koja je dobila povjerenje osnivača, odnosno Vlade Kantona Sarajevo, opredijeljena je da popravi situaciju u ovom preduzeću, a sve u korist građana Kantona Sarajevo, što podrazumijeva vodosnabdijevanje bez dnevnih i noćnih redukcija. Uložili smo napore u popravke kvarova, u stabilizaciju sistema, kao i u bolje upravljanje sistemima. Radimo sa kvalifikovanim direktorima koji imaju dugo inžinjersko iskustvo u ovom preduzeću pa poznaju funkcionalnost vodovodnog i kanalizacionog sistema. S obzirom na problematiku koju su građani imali u Kantonu zbog redukcija mi smo, nažalost, u određenoj mjeri zapostavili kanalizacioni sistem koji se također nosi sa problemima. To je veliki separatni i mješoviti sistem i naravno da imamo problema i u tom sistemu.

ONASA: Kompletan cjevovodni sistem, hidromašinska, elektro – energetska oprema i mehanizacija vozila su prilično stari. Da li su u planu neki projekti kojima bi se to stanje popravilo?

MUZUR: Trenutno smo uz pomoć Vlade KS i Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS pokrenuli procedure nabavke, a kroz realizaciju sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) planiramo nabavku opreme za bolju pogonsku spremnost. U okviru ovih nabavki, bit će i planiran određeni broj terenskih auta. Naš primarni cilj je da održimo trenutno stanje bez redukcija u Kantonu Sarajevo i da sa pogonskog aspekta unaprijedimo sistem vodosnabdijevanja, da rekonstruišemo mrežu koja je jako stara, bar u većem dijelu, jer da bi se u cjelosti obnovio treba dosta finansijskih sredstava i vremena. U prvoj fazi bi željeli da rekonstruišemo što je više moguće mreže, da zamjenimo pumpne agregate, obnovimo elektro dio pumpnih stanica. Vremenski, proljeće je neki realan osnov za početak, jer moramo poštovati zakon o javnim nabavkama. Prva tranša kredita EBRD-a predviđa rekonstrukciju određenog dijela mreže i pumpnih stanica “Bačevo”, “Alipašin most” i “Centar” koje su naše ključne pumpne stanice. Kredit EBRD-a iznosi 25 miliona eura, a prvi dio će biti 10 miliona eura, od čega će 8 i po miliona biti namjenjen za pumpne stanice. Trenutno smo u mogućnosti da nabavimo neku nužnu opremu za mjerenje, jer krećemo u monitoring gubitaka a sve u skladu sa realizacijom kredita EBRD-a. Sva rekonstrukcija će se zasnivati na osnovu mjerenja i ispitivanja cjevovoda i tamo gdje budu najkritičnija mjesta oni idu u prvu fazu rekonstrukcije. Prva zona ili pilot zona bit će zona Dobrinje, koju već pripremamo. Pregledamo zatvarače i mjerače koji moraju funkcionisati i biti u ispravnom stanju, a tamo gdje ih nema da ih ugradimo. Mi smo već u pripremnoj fazi realizacije kredita i realizacije sredstava Vlade Kantona i resornog ministarstva.

ONASA: Kako biste ocijenili kvalitet vode u Kantonu Sarajevo?

MUZUR: Kvalitet vode u Sarajevu nikada nije bio upitan, pa ni sada. Voda se svakodnevno kontroliše i to na više istočišta. Voda iz sarajevskog sistema je ispravna za piće i tu nema nikakvih dilema. To je jedna od najkvalitetnijih voda u cijelom regionu, ali i šire.

ONASA: Da li ste zadovoljni tokom naplata potraživanja od fizičkih i pravnih lica?

MUZUR: Kao što je poznato, mi imamo velika dugovanja fizičkih i pravnih lica negdje oko 67.000.000 KM od toga, pravna lica duguju oko 8.000.000 KM a fizička 59.000.000 KM. Proces isključenja dužnika mi prvo trebamo staviti u zakonske okvire. Prvi korak je da se šalju obavijesti kako bi se mogli dogovoriti o nekom planu otplate dugovanja. Međutim, oni kada ne dođu mi idemo na te adrese da ih isključimo ukoliko nam oni fizički dozvole i tada se prvo skida vodomjer. Tamo gdje imamo problema, odnosno gdje nam se ne dozvoli ulazak mi moramo provesti proceduru. Odnosno, idemo prema općinama ili komunalnoj inspekciji da nam se omogući pristup, nakon čega skidamo vodomjer sa vodomjernog mjesta. Nakon nekog vremena ako se stranka ne javi mi moramo kontrolisati to mjesto. Ponekad u takvim sitaucijam nailazimo na to da stranka neovlašteno koristi vodu, a onda moramo ići na isključenje sa priključka, odnosno sa uličnog cjevovoda. To su sve procesi koji traju, ali bitno je da smo već krenuli sa tim aktivnostima. Na početku dolaska nove Uprave dala sam period od 15 dana da se svi jave, bez obzira da li imaju manipulacije na vodomjernom mjestu ili su naši dužnici da napravimo sporazume bez ikakvih zakonskih ograničenja. Jedan dio dužnika se javio, jedan dio sklopio sporazume. Dali smo im godinu dana da ispoštuju svu zakonsku proceduru. Međutim, jedan dio njih se uopće nije javio, zbog čega mi idemo u zakonsku proceduru isključenja prema podacima iz naše baze podataka i niko neće biti amnestiran.

ONASA: Kada bi se mogao očekivati potpuni prekid noćnih redukcija u svim dijelovima grada?

MUZUR: Može se reći da u ovom trenutku imamo prekid i noćnih redukcija u KS, osim ponekad, od 12.00 do 5.00 sati na višim spratovima, kada vršimo obaranje pritiska radi potrebe punjenja rezervoara ili kada imamo zamućenja gravitacionih vrela usljed padavina.

ONASA: Nedavno ste na konferenciji za novinare izjavili da se više od 75 posto vode gubi iz sistema. Da li se u skorije vrijeme može očekivati smanjenje tih gubitaka i kako to postići?

MUZUR: Trenutno imamo 75 posto gubitaka na vodovodnom sistemu usljed starosti cjevovoda, raznih vrsta krađe vode i drugih problema. Mi u cjelosti ne možemo riješiti ovo pitanje, ali bi bili sretni kada bi uspjeli da svedemo gubitke na 50 posto i da održimo taj sistem u nekom periodu te da stalno u zavisnosti od mogućnosti i sredstava imamo mogućnost da rekonstruišemo kritična mjesta i da pratimo sistem. Jako je važno da iz našeg distributivnog centra možemo pratiti sistem. Preduzeće je 1998. godine krenulo u proces koji sada radimo sa konsultantima za realizaciju kredita, odnosno da pratimo zone vodosnabdijevanja i vidimo gdje su najkritičnija mjesta što je iziskivalo velika materijalna sredstva tako da su te aktivnosti tada obustavljene. Svaku dionicu treba mjeriti, jer je sarajevski sistem star, iako imamo jedan manji dio nove mreže koju smo rekonstruisali, a to su daktilni cjevovodi. Posebno su kritični azbestni cjevovodi i liveno-željezni cjevovodi. Najkritičniji su spojevi kod kojih smo zatekli veliki broj kvarova, koje smo velikom angažovanošću u većini slučajeva uspjeli da popravimo. Popravili smo oko 850 kvarova, pri čemu smo pratili i popravke novih kvarova. Zbog redukcija, odnosno konstantnog otvaranja i zatvaranja sistema dolazilo je do većeg broja kvarova. Sada na dnevnoj bazi imamo do desetak kvarova, a do prije nekih dva mjeseca smo imali oko četrdesetak kvarova.

NASA: Da li ste zadovoljni saradnjom sa Komunalnim preduzećem “Vodovod i kanalizacija” a.d. Istočno Sarajevo nakon potpisanog ugovora o isporuci vode sa izvorišta Tilava?

MUZUR: Zadovoljni smo sa saradnjom sa preduzećem Vodovod i kanalizacija iz Istočnog Sarajeva. Imamo kontinuiranu isporuku sa izvorišta Tilave i trenutno ona iznosi preko 30 litara u sekundi. apacitetom.

ONASA: Da li će u narednoj godini doći do povećanja cijena usluga KJKP VIK-a?

MUZUR: Svakako je trenutna cijena ispod ekonomske isplativosti i na osnovu sadašnje cijene mi ne možemo obezbijediti tekuće poslovanje. Odluku o povećanju cijene ne donosi preduzeće već Skupština KS. Mi u našim izvještajima predlažemo i povećanje cijena, jer je trenutna cijena ekonomski neopravdana, ali s obzirom na situaciju u KS to još ne možemo očekivati. Jedan od zahtjeva za vraćanje kredita EBRD-a je i da se uspostavi tarifna politika cijena koja bi trebala biti određena na osnovu parametara. Mi sada zbog neadekvatne cijene ne možemo obračunavati amortizaciju. Imamo veliki dio mreže čiji je procenat amortizacije sto posto. (kraj)