Intervju

INTERVJU: DIREKTORICA NLB BANKE D.D. SARAJEVO LIDIJA ŽIGIĆ

SARAJEVO, 8. MARTA (ONASA) – Direktorica NLB Banke d.d. Sarajevo Lidija Žigić u intervjuu za Agenciju ONASA između ostalog govori o planovima poslovanja u ovoj godini, sankcijama BiH Evropskog udruženja banaka, saradnji sa domaćim kompanijama i razlozima rekordno niskom nivou kamata. ONASA: Kakva se poslovna godina nalazi iza NLB Banke?

ŽIGIĆ: Iza nas je izuzetno uspješna godina, te smo vrlo ponosni na rezultate NLB Banke d.d. Sarajevo. Imali smo pozitivan rast u svim segmentima poslovanja kako sa fizičkim, tako i sa pravnim licima. Svoje postojeće bankarske usluge smo dodatno unaprijedili, proširujući spektar ponude prilagođene potrebama naših klijenata. Sa krajem godine, neto dobit Banke iznosi 10,5 miliona KM te je u odnosu na kraj 2015. godine uvećana za 37 posto. NLB Banka zadržala je 5. mjesto po veličini bruto dobiti u bankarskom sektoru FBiH. Iskreno nam je drago da su klijenti prepoznali naše napore, te dugogodišnje iskustvo i stručnost koju imamo. Trudili smo se da našim klijentima uvijek izađemo u susret, tako smo u protekloj godini prateći potrebe klijenata ponudili kredite za fizička lica po akcijskim uslovima i unaprijedili pakete usluga za naše klijente kako bi maloljetna lica, studenti, zaposleni i penzioneri mogli odabrati način saradnje s našom bankom koja im donosi brojne pogodnosti, kako u direktnoj saradnji s bankom, tako i korištenjem platformi mobilnog i elektronskog bankarstva. U protekloj godini radili smo dosta da klijente informiramo o prednostima kartičnog poslovanja što je dovelo do rasta broja i prometa po karticama NLB Banke. Kontinuiran rast ostvarivali smo zahvaljujući širenju mreže naših poslovnica i novim inicijativama, kako u segmentu istraživanja tržišta i razvoja, tako i u segmentu inovacija i kvalitete usluga. Otvorili smo nove poslovne jedinice i renovirali postojeće. Savremeni izgled naših poslovnica ima za cilj proširenje usluga za građane i pravna lica u novom i moderno opremljenom prostoru prilagođenom potrebama klijenata, a sve u cilju unapređenja i osnaženja odnosa s klijentima.

ONASA: Da li ste zadovoljni pozicijom na bankarskom tržištu?

ŽIGIĆ: Svjesni ekonomske i političke situacije u zemlji, moram istaći da smo vrlo zadovoljni pozicijom na bankarskom tržištu. Također, obzirom na broj banaka koje posluju na području Federacije BiH i jaku konkurenciju trudimo se da izgradimo snažan identitet stavljajući primaran fokus na transparnetnost naših usluga, povjerenje, stabilnost, jednostavnost i odgovorno bankarsko poslovanje. Najveći pokretač poboljšanog poslovanja NLB Banke d.d. Sarajevo u 2016. godini bile su prodajne aktivnosti i povećan kreditni volumen za klijente u strateškim segmentima – pravna i fizička lica, kao i kontinuirane aktivnosti usmjerene na optimizaciju troškova našeg poslovanja.

ONASA: Koji su prioriteti u poslovanju u 2017. godini i kakve financijske rezultate očekujete?

ŽIGIĆ:Naglašavam, jedina garancija uspješnosti poslovanja naše Banke je zadovoljstvo klijenata, koje i u narednom periodu ostaje naš prioritetan cilj. Banka će nastojati da i ubuduće ostvaruje kontinuiran i stabilan rast, fokusirajući se na dalje unapređenje ponude depozitnih, kreditnih i kartičnih proizvoda, te usluga mobilnog i elektronskog bankarstva, kao i na jačanje distiributivne mreže bankomata i POS terminala, što će klijetima omogućiti još kvalitetniju saradnju sa Bankom. NLB Banka u segmentu pravnih lica konstantno prati potrebe svojih klijenata, te nastoji da u cilju povećanja ukupne uspješnosti i efikasnosti poslovanja, proizvode i usluge Banke maksimalno prilagodi njihovim potrebama. Upravo iz tog razloga u narednom periodu glavni fokus biće na daljem razvijanju proizvoda i usluga kao i unaprijeđenju ukupnog poslovnog procesa sa osnovnim ciljem dodatnog povećanja zadovoljstva svih naših klijenata što će se vjerujem pozitivno odraziti i na poslovne rezultate NLB Banke.

ONASA: U posljednje vrijeme aktuelno je pitanje sankcija Evropskog udruženja banaka BiH zbog odgađanja donošenja mjera u sprječavanju pranja novca. Možete li nam malo bolje objasniti o čemu se tačno radi i da li će se to odraziti na bankarski sektor?

ŽIGIĆ: Krajem prošle godine sve je uzdrmala vijest da je BiH Uredbom objavljenom u Službenom listu Europske Unije, zbog neispunjavanja obaveza iz Akcionog plana FATF-a, okarakterisana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i da predstavlja znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije. Vijeće ministara BiH obavijestilo je javnost da BiH nije svrstana na “crnu”, nego je još uvijek na tzv. “sivoj listi” FATF-a. Naime, riječ je o listi međunarodnog tijela koje ima za cilj da razvija i unapređuje mjere i radnje za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom i međunarodnom nivou, a koje je stavilo BiH na navedenu listu zbog neispunjavanja obaveza iz Akcionog plana FATF-a, na što se BiH obavezala. Biti dio “sive liste” je također veoma loša pozicija. Većina banaka, kao i klijenata, je iskusila koliko je teško osigurati pravovremene poslovne transakcije i koliko je otežano međunarodno poslovanje kompanijama iz BiH.  Bankarski sektor je putem Udruženja banaka BiH, kontinuirano upozoravao nadležne institucije o posljedicama koje trpi bankarski sektor zbog višegodišnjeg odlaganja donošenja mjera i aktivnosti za uvođenje standarda za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na koje se Bosna i Hercegovina obavezala (Akcioni plan FATF), upozoravajući da se takvo stanje može negativno odraziti ne samo na bankarsko i finansijsko poslovanje, nego i generalno na ekonomiju BiH. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da se prema odluci FATF-a, BiH nalazi na listi država koje su ocjenjene kao države visokog rizika, banke u BiH su predmet mjera pojačane pažnje i dodatnih kontrola od strane inostranih banaka. Transakcije iz ili prema BiH su u pojedinim slučajevima pod pojačanim mjerama nadzora, traže se dodatne provjere i pojašnjenja, a ima i slučajeva da određene ino banke odbiju izvršenje transakcije koja je inicirana od banaka iz BiH. U kontekstu ukupnih svjetskih dešavanja na polju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma međunarodni standardi se podižu na viši nivo, tako da se mogu očekivati i značajno rigoroznije mjere i postupci prema državama koje ne usklade svoje zakonodavstvo ili primjenu istih u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Vjerujem da će institucije BiH i entiteta nastaviti aktivno raditi na realizaciji dogovorenih ciljeva, kako bi Bosna i Hercegovina ispunila obaveze iz Akcionog plana FATF-a, i bila izbrisana sa “sive liste” FATFa.

ONASA: Šta je razlog rekordno niskom nivou kamata u BiH?

ŽIGIĆ: Tendencija kretanja kamatnih stopa na tržištu kapitala direktna je posljedica trenda koji dolazi sa europskog i svjetskog tržišta. Takav razvoj događaja odrazio se i na bosanskohercegovačko tržište, te su trendovi snižavanja očiti i u našoj zemlji. Stoga, većina banaka u BiH nastavlja praksu snižavanja kamatnih stopa, kako na aktivi u dijelu kredita, tako i na pasivi u dijelu depozita. Nastojimo sve uslove prikazati transparentno i bez skrivenih troškova kako bi naši klijenti bili infomosani o svim troškivima i naknadama koje krediti nose.

ONASA: Kakva je saradnja sa domaćim kompanijama i preduzećima?

ŽIGIĆ: Imamo sjajnu saradnju jer pružamo potporu cjelokupnom poslovanju privrednih subjekata. Pomažemo im riješiti probleme sa likvidnošću, nabavkom repromaterijala, finansiramo proizvodnju, nabavku opreme i modernizaciju proizvodnih kapaciteta. Trudimo se da analizom poslovanja privrednika, ponudimo adekvatne usluge i naše kreditne linije upravo su kreirane prema potrebama privrednih subjekata. Također, učestvujemo na privrednim sajmovima u zemlji kako bi što bolje upoznali naše klijente i omogućili im pristup finansiranju njihovog poslovanja. Za naše vjerne klijente organiziramo druženja kako bi se međusobno upoznali, razmijenili kontakte i unaprijedili svoje poslovanje.

ONASA: Na mjestu direktorice ste od prvog januara ove godine. Možete nam reći više o vašem iskustvu i koji su Vaši planirani najveći poslovni poduhvati?

ŽIGIĆ: Na putu do člana Uprave u NLB Banci, za kog sam imenovana u julu 2014. godine, a za direktora NLB Banke početkom ove godine, imala sam priliku raditi i za druge finansijske institucije u BiH što mi je osiguralo da steknem važno iskustvo, upoznam tržište, te da razvijem uvjerenje da je menadžment zasnovan na međusobnom poštovanju i korporativnim vrijednostima, poput orijentacije prema klijentima od suštinskog značaja za dugoročan razvoj svake institucije. Smatram da je spoj iskustva u radu sa klijentima koje sam stekla tokom proteklih godina, razvoj menadžerskih vještina i sposobnosti, te partnerski odnos kako s kolegama, tako i klijentima bio ključan za uspješan rad i napredovanje. U NLB Banci ćemo i dalje nastojati da dobro upoznamo naše klijente, da njihove potrebe i mogućnosti razumijemo na pravilan način, kao i da im na osnovu svega toga ponudimo najadekvatnije usluge. Na taj način mi smo partner našim klijentima, a kao Banka partner trudimo se da našim klijentima uvijek izađemo u susret s posebnim ponudama i lako razumljivim uslugama. Također idemo u korak s vremenom i uvodimo moderna bankarska rješenja i pristup bankarskim uslugama. Sve su to razlozi zbog kojih se klijenti odlučuju za našu Banku i zbog kojih će Banka i dalje jačati u 2017. godini. Zadovoljni klijenti, koji godinama sarađuju i rastu uz banku i koji su nas zbog izvrsnosti spremni i preporučiti je po mom mišljenju vrlo važan poslovni poduhvat.

ONASA: Šta mislite o značaju nezavisnog novinarstva i koliko je bitno za demokratsko društvo?

ŽIGIĆ: Mediji imaju suštinsku ulogu za razvoj demokratije i civilnog društva. Sloboda štampe je od vitalnog značaja, a dužnost političara je osigurati da novinari mogu raditi slobodno, bez straha od represije. Izuzetna je važnost slobode medija za razvoj demokratskog društva, a posebno nezavisnih medija koji profesionalno i nepristrasno obavljaju svoj posao. Nema demokratskog društva bez slobodnih medija i nema demokratskog razvoja ako nema novinara koji bez pritisaka obavljaju svoj posao na profesionalan i istraživački način. Koristim priliku i da se zahvalim medijima koji godinama prate rad NLB Banke. (kraj)