Vijesti

SARAJEVO: MINISTAR NEŠIĆ S PREDSTAVNICIMA MONEYVAL KOMITETA – IZUZETNO VAŽNO PROVOĐENJE FATF I MONEYVALA PREPORUKASARAJEVO, 12. FEBRUARA (ONASA) – Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL Komitet) započeo je posjetu Bosni i Hercegovini, gdje će do kraja mjeseca održati niz sastanaka s predstavnicima institucija sa svih razina vlasti, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.
U Sarajevu je danas održan uvodni sastanak koji su otvorili ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić i zamjenik izvršnog tajnika Moneyvala Andrew Lebrun.
Cilj posjete je da predstavnici MONEYVAL razgovaraju s predstavnicima različitih razina vlasti, agencija za provođenje zakona, NVO i privatnog sektora u cilju dobijanja kompletnije slike o stanju u oblastima koje su predmet evaluacije.
Nešić je upoznao prisutne s mjerama koje su poduzete u proteklom razdoblju u ovoj oblasti, među kojima je najznačajniji Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, koji je na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH usvojen na Vijeću ministara i upućen u proceduru.
Taj zakon je usklađen s direktivama i uredbama EU u ovoj oblasti i harmonizira sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u BiH sa standardima FATF-a i Moneyvala.
– Želim posebno istaći da su naše aktivnosti i napori usmjerene na otklanjanje prijetnji i rizika koji su kao takvi prepoznati kroz sve relevantne procjene. U prvom redu mislim na prijetnje od organiziranog kriminala i međusobne interakcije korupcije i organiziranog kriminala koja predstavlja jedan od najdominantnijih faktora koji ugrožava razvoj i ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Sa sigurnošću tvrdimo da je Ministarstvo sigurnosti BiH lider u reformskim procesima, ispunjavanju zadataka i unapređenju pravnog okvira u oblasti sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ispunivši svoje ciljeve i obveze u smislu usuglašavanja i izrade propisa relevantnih za ovu oblast – kazao je Nešić.
Provođenje FATF preporuka je izuzetno važno jer u suprotnom prijeti opasnost od stavljanja na „sivu listu“ što bi imalo negativan utjecaj na kredibilnost Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima, smanjenje investicija i otežan tok međunarodne trgovine, priopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.