Vijesti

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH: BOSNA I HERCEGOVINA PODNIJELA ZVANIČNI IZVJEŠTAJ O ZAVRŠETKU ČIŠĆENJA KASETNE MUNICIJE
SARAJEVO, 13. SEPTEMBRA (ONASA) – Direktor Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Saša Obradović podnio je danas u Ženevi i zvanični izvještaj o završetku zadataka čišćenja kasetne municije u Bosni i Hercegovini, saopćio je Centar za uklanjanje mina u BiH.
Izvještaj je podnesen na 11. Sastanku zemalja članica Konvencije o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera kasetne municije, koju je potpisalo preko 100 zemalja širom svijeta.
Tokom svog izlaganja, Direktor Obradović je istakao da su sve obaveze u dijelu koji se odnosi na član 4. Konvencije ispoštovane, a sve u skladu sa posljednjim produženjem i preuzetim rokom zaključno sa 1. septembrom 2023.godine.
Ovaj izuzetan uspjeh naše države, postignut je u saradnji sa partnerskim organizacijama, NVO Norveškom narodnom pomoći, Republičkom Upravom Civilne Zaštite Republike Srpske, Federalnom Upravom Civilne Zaštite Federacije BiH i Oružanim snagama BiH, koji su uz stručnu pomoć i nadzor BHMACa, uspješno završili preuzete zadatke.
Izražena je velika zahvalnost svim dontarorima, a naročito Vladi Kraljevine Norveške i njihovom zalaganju i doprinos,u da danas možemo reći da je naša zemlja slobodna od kasetne municije.
Naravno, i dalje se radi na pružanju kontinuirane pomoći svim žrtvama kasetne municije i njihovim porodicama, uključujući medicinsku rehabilitaciju i reintegraciju u socio ekonomske tokove.
Kontaminacija Bosne i Hercegovine kasetnom municijom, dogodila se tokom proteklog rata i iznosila je 14,61 km2 na 140 lokacija širom naše zemlje.
Kasetna municija je u našoj zemlji odnijela 195 ljudskih života.
Zahvaljujući potpisivanju Konvencije o zabrani proizvodnje, uoptrebe, skladištenja i transfera kasetne municije 2008.godine, i ratifikaciji iste 2010.godine, Bosna i Hercegovina se prema posljednjem odobrenom produženju iz 2021.godine, obavezala da očisti sva preostala poznata područja sa kasetnom municijom, zaključno sa 1.Septembrom 2023.godine.
Iako je proces uklanjanja kasetne municije okončan, Bosni i Hercegovini i dalje predstoji borba sa preostalim minsko eksplozivnim sredstvima, te su pozvani svi donatori da nastave sa pružanjem podrške, u ovom pravcu, kako bi naša zemlja bila i potpuno sigurna do 2027.godine, kada je u pitanju i minsko eksplozivna prijetnja.