Vijesti

TUŽILAŠTVO BIH: PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 15 OSOBA U PREDMETU U KOJEM JE OŠTEĆENA KOMPANIJA ‘BOSNALIJEK’ D.D. SARAJEVOSARAJEVO, 31. AUGUSTA (ONASA) – Prema prikupljenim dokazima, nezakonita imovinska korist u ovom predmetu sa koruptivnim kaznenim djelima, kao i pričinjena šteta iznosi više od 10,8 miliona KM, saopćeno je.
Tužiteljica Tužiteljstva BiH, u predmetu visoke korupcije i organiziranog kriminala, podigla je optužnicu koja se odnosi na kaznena djela organiziranog kriminala, zlouporabe položaja ili ovlasti, sklapanje štetnog ugovora i pranje novca, koja su počinjena između 2005. i 2016. godine, za koja se terete 11 fizičkih i 4 pravne osobe.
U optužnici se navodi, da su prvooptuženi Nedim Uzunović, u svojstvu organizatora, zajedno sa više drugih osoba, sa kojima je povezan rodbinskim vezama ili na drugi način, djelujući kao organizirana skupina, prema međusobnim dogovorima, planiranjem i izvršenjem kaznenih djela, radi ostvarivanja nezakonite imovinske koristi, a suprotno interesima kompanije Bosnalijek d.d., vršili financijske transakcije putem više off-shore kompanija, registiranih na Britanskim Djevičanskim Otocima i Sejšelima, u korist računa kompanija u Latviji, Kipru i drugim zemljama a za navodne marketinške ili konsultantske usluge koje nisu izvšene.
U optužnici se navodi da je prvooptuženi Nedim Uzunović, kao stvarni vlasnik off-shore kompanija i direktor Predstavništva kompanije Bosnalijek d.d. u Moskvi, u namjeri da prikrije stvarni izvor, prirodu i porijeklo novca te isti nezakonito ubaci u legalne financijske tijekove, uplaćivao velike novčane iznose na račune kojima je raspolagao, kao i račune sebi bliskih osoba, koji je nakon toga korišten za različite namjene, uključujući i kupovinu nekretnina, dionica, vozila i drugih vrijednosti.
Prema prikupljenim dokazima, optuženi su oštetili kompaniju Bosnalijek d.d. Sarajevo za iznos od 10.849.609,43 KM, a sebi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 9.984.508,01 KM, kojim novcem su dalje raspolagali i koristili u privrednom poslovanju, kupovali pokretnu i nepokretnu imovinu u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, stavljajući novac za koji su znali da je pribavljen počinjenjem kaznenog djela u legalne financijske tijekove.
Tužiteljstvo BiH i partnerske institucije i agencije koje su sudjelovale u istrazi u BiH i inozemstvu, a posebno Državna agencija za istrage i zaštitu, zadokumentirale su više stotina inozemnih i domaćih financijskih transakcija u velikim iznosima, te je nad određenim novčanim sredstvima i imovinom, tijekom postupka izvršena zabrana raspolaganja, a u okviru optužnice tražit će se oduzimanje višemilijunske nezakonite imovinske koristi, u pojedinačno utvrđenim iznosima.

Optuženi su:
1. NEDIM UZUNOVIĆ, rođen 1976. godine u Mostaru, državljanin BiH,
2. EMIN HADŽIOMEROVIĆ, rođen 1948. godine u Kotor Varoši, državljanin BiH,
3. JASMINA UZUNOVIĆ, rođena 1979. godine u Banja Luci, državljanka BiH,
4. SEAD UZUNOVIĆ, zv. „Sejo“, rođen 1952. godine u Konjicu, državljanin BiH,
5. MUNIR ĆUKLE, rođen 1970. godine u Konjicu, državljanin BiH,
6. NADIJA ĆUKLE, rođena 1978. godine u Sarajevu, državljanka BiH,
7. ALMA TURAJLIĆ, rođena 1985. godine u Banja Luci, državljanka BiH,
8. AZIZ ŠUKALO, rođen 1958. godine u Foči, državljanin BiH,
9. VEDAD TUZOVIĆ, zv.“Vedo“, rođen 1976. godine u Sarajevu, državljanin BiH,
10. BOGDAN JOKOVIĆ, rođen 1958. godine u Beogradu, državljanin BiH i Republike Srbije,
11. ANEL VRTIĆ, zv. „Crni“, rođen 1976. godine u Sarajevu, državljanin Bosne i Hercegovine,
12. Pravna osoba „SERRETA INVESTING“ d.o.o. Sarajevo,
13. Pravna osoba „LIBERO 5“ d.o.o. Konjic,
14. Pravna osoba „TURIST BEST“ d.d. Konjic, i
15. Pravna osoba „EMKO GRAĐENJE“ d.o.o. Rogoznica.
Navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem 24 svjedoka, stručnog vještaka, kao i prilaganjem više stotina dokaznih materijala, uključujući i dokumente međunarodne pravne pomoći dobijene iz pravosudnih institucija Latvije, Kipra, Hrvatske, Slovenije, itd.
Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.