Vijesti

OSNOVANA MINISTARSKA KOORDINACIJA ZA OBLAST SOCIJALNE POLITIKE U FEDERACIJI BIHSARAJEVO, 25. AUGUSTA (ONASA) – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je zvaničnim imenovanjem članova Ministarske koordinacije u oblasti socijalne politike u Federaciji BiH, na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH, oformljeno tijelo koje će na nivou Federacije raditi na jačanju i koordinaciji resornih kantonalnih ministarstava sa Fedealnim ministarstvom rada i socijalne politike.
-Zadatak Ministarske koordinacije u oblasti socijalne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine je da razmjenom mišljenja i ideja o strateški važnim pravcima u oblasti socijalne zaštite, polja zajedničkih djelovanja, slabostima sistema socijalne zaštite i nizom drugih tema održava kontinuirane sastanke, s ciljem jačanja sektora socijalne podrške i zaštite, kao i ujednačavanja socijalnih usluga na području čitave Federacije Bosne i Hercegovine – rekao je resorni ministar Adnan Delić.
Ministar je najavio i održavanje prvog zvaničnog sastanka ove koordinacije koji je planiran u septembru u Unsko – sanskom kantonu, a na kojem će u fokusu biti izrada jedinstvenog kataloga socijalnih usluga.
Ministarsku koordinaciju čine Adnan Delić i Miroslav Jurešić (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike), Muris Halkić i Aida Omanović (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona), Muhamed Hadžić i Senad Čeljo (Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona), Momčilo Bajić i Vesna Ivković (Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10), Goran Opsenica (Ministarstvo zdravstva, rada i socijane skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona), Enda Pavić Pečenković i Amira Gackić (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo), Tomislav Pejić i Jelena Šimić (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačkog kantona), Anto Matić (Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosankog kantona), Zlatko Jelić i Dijana Dedić (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona), Fadil Alić i Anto Iljkić (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona), te Damir Živković i Berislav Živković (Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavskog kantona), saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.