Vijesti

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE PRISTUPIT ĆE GLOBALNOJ ALIJANSI BRIGESARAJEVO, 24. AUGUSTA (ONASA) – Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se s predstavnicom UN Women u BiH Jo-Anne Bishop. Na sastanku se razgovaralo o pristupanju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Globalnoj alijansi brige kao i obavezivanju Ministarstva na doprinos iz obasti ekonomije brige iz aspekta nadležnosti ovog ministarstva, saopćili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
Iz Ministarstva pojašnjavaju da će se potpisivanjem memoranda obavezati da će u narednoj godini izraditi zakon o socijalnim uslugama, strategiju razvoja sistema socijalne i dječije zaštite, kao i niz drugih mjera iz oblasti socijalne zaštite.
-Nakon potpisivanja pristupnice Federalno ministarstvo postat će prva institucija u Bosni i Hercegovini koja je pristupila Globalnoj akcionoj koaliciji za ekonomsku pravdu i prava sa fokusom na ekonomiju brige.
Femicid, nasilje u porodici, nasilje prema djeci, ekonomija brige i akcioni plan na osnovu kojeg će se raditi na realizaciji preporuka koje će doprinijeti jačanju socijalnih programa usmjerenih ka osnaživanju porodice i žena, kao i unaprjeđenju zakonskih okvira iz oblasti zaštite od nasilja u porodici i socijalnih usluga teme su o kojima se također razgovaralo na ovom sastanku – navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.