Vijesti

PSBIH: ODRŽANA 6. SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA NARODA

SARAJEVO, 24. JULA (ONASA) – Na 6. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, u dijelu nadležnosti ove Komisije, i to za Ministarstvo finansija i trezora BiH, Upravu za indirektno oporezivanje BiH i Agenciju za javne nabavke BiH.
Komisija je usvojila Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2020. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.
Usvojen je i Izvještaj o praćenju realizacije preporuka revizije učinka: „Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.
Komisija je prihvatila Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH.