Vijesti

EFSA I UNDP OZVANIČILI SARADNJU S CILJEM RAZVOJA VISOKOG OBRAZOVANJA

SARAJEVO, 14. JULA (ONASA) – Dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Jasmina Selimović i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedninjenih nacija (UNDP) u BiH Steliana Nedera potpisale su jučer u Sarajevu Memoranduma o razumijevanju između Ekonomskog fakulteta i UNDP-a.
Istaknuto je da je cilj potpisivanja memoranduma uspostavljanje strateškog partnerstva koje će doprinijeti razvoju visokog obrazovanja i unaprjeđenju znanja i vještina mladih ljudi u inovativnom promišljanju usmjerenom ka budućnosti kroz konkretne aktivnosti i programe, istraživačke i razvojne projekte, promociju ciljeva održivog razvoja, i slično.
Selimović je izjavila da se radi o pionirskim događajima te vrste i da duguju posebnu zahvalnost UNDP-u za njihovu nesebičnu podršku i pomoć u realizaciji tog programa.
Dodala je da je to još jedna od aktivnosti koje provode kako bi doprinijeli realizaciji ciljeva održivog razvoja koji su precizirani planom Evropa 2030.
Nadera je rekla da je razmišljanje o budućnosti u smislu održivije i ekološki prihvatljivije ekonomske aktivnosti veoma važno, ne samo zbog realizacije ciljeva održivog razvoja već i zbog budućnosti naše djece i održivosti planete.
Izrazila je nadu da će u narednom periodu realizovati brojne zanimljive inicijative u pravcu održivog razvoja.
Prva u nizu planiranih zajedničkih aktivnosti je Međunarodna ljetna škola iz oblasti cirkularne ekonomije, koja će biti realizirana od 17. do 21. jula ove godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.