Vijesti

BRISEL: EVROPSKA KOMISIJA ODOBRILA BESPOVRATNIH 303 MILIONA EURA ZA ČETIRI NOVA INFRASTRUKTURNA PROJEKTA U BIH

BRISEL, 4. JULA (ONASA) – Evropska komisija je 30. juna objavila novi finansijski paket za podršku finansiranju 14 vodećih investicionih projekata u oblasti saobraćaja, energetike, životne sredine, ljudskog kapitala i podrške privatnom sektoru na Zapadnom Balkanu.
Među njima su i četiri infrastrukturna projekta koja se realizuju u Bosni i Hercegovini, a naša zemlja će, kako se navodi u saopćenju Delegacije EU-a, dodatno ostvariti korist i od četiri regionalna projekta.
Ukupna vrijednost 14 novih vodećih investicionih projekata na Zapadnom Balkanu je 2,1 milijardu eura.
Taj iznos uključuje bespovratna sredstva EU-a u vrijednosti 528 miliona eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), dodatne bilateralne doprinose država članica EU-a i Norveške, zajmove međunarodnih finansijskih institucija i doprinose samih zemalja zapadnog Balkana.
Investicije se realizuju kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), koji predstavlja zajedničku finansijsku platformu Evropske komisije, finansijskih organizacija, država članica EU-a i Norveške s ciljem unapređenja saradnje u investicijama javnog i privatnog sektora u funkciji društveno-ekonomskog razvoja regiona i doprinosa evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Investicioni okvir je glavno finansijsko sredstvo za sprovođenje ambicioznog ekonomskog i investicionog plana EU-a za Zapadni Balkan.
Ovo je peti investicioni paket u okviru Ekonomskog i investicionog plana EU-a za Zapadni Balkan.
Projekti su pripremljeni u bliskoj saradnji s partnerima na Zapadnom Balkanu i međunarodnim finansijskim institucijama u cilju ubrzanja evropske perspektive regiona.
Komesar EU-a za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi je tom prilikom poručio:
– Ovim novim investicionim paketom glasno i jasno poručujemo našim partnerima na Zapadnom Balkanu da je njihova budućnost unutar EU-a i da ostvarujemo stalni napredak u prevazilaženju postojeće razlike u ekonomskom razvoju. Ovi projekti će doprinijeti boljem povezivanju unutar regiona kao i sa EU-om, dekarbonizaciji i konkurentnosti privatnog sektora u regionu. Koristim priliku da pozovem naše partnere na Zapadnom Balkanu i međunarodne finansijske institucije da što prije pokrenu ove projekte kako bi građani i poslovni subjekti u regionu mogli uživati u koristima ovih investicija.
Od ukupno 528 miliona eura bespovratnih sredstava koliko je EU dodijelio regionu, za Bosnu i Hercegovinu je namijenjeno 303 miliona eura za četiri značajna projekta koji će građanima pružiti konkretne koristi u smislu unapređenja saobraćaja, čiste energije i životne sredine, saopćila je Delegacija EU-a u Bosni i Hercegovini.
Ukupna investicija omogućena ovim grantovima, zajedno sa pozajmicama od međunarodnih finansijskih institucija, iznosi 788 miliona eura. Riječ je o sljedeća četiri odobrena projekta:
Putni koridor Vc: Poddionica autoputa Ozimice – Poprikuše
Ovim investicionim projektom će se izgraditi 11,9 km autoputa na Koridoru Vc, od Ozimica do Poprikuša, uključujući pet tunela i devet mostova.
Putni koridor Vc: Dionica autoputa Mostar Sjever – Mostar Jug
Ovim investicionim projektom će se izgraditi 14,2 km autoputa na Koridoru Vc, s početkom prije petlje Mostar Sjever i završetkom nakon petlje Mostar Jug.
Projekat unapređenja sistema vodosnabdijevanja u Sarajevu.
Cilj ovog projekta je smanjenje gubitaka vode zamjenom ili sanacijom zastarjelih cjevovoda, pumpnih stanica i bunara, čime će se omogućiti poboljšanje postojećih i priključivanje oko 4.000 novih priključaka za domaćinstva. Projekat ima za cilj poboljšanje ukupne efikasnosti vodosnabdijevanja u širem području Kantona Sarajevo.
Sanacija Crpne hidroelektrane Čapljina.
Sanacija Crpne HE Čapljina je neophodna kako bi se povećao udio obnovljivih izvora energije i smanjile emisije ugljenika.
Projektom će se sanirati oprema Crpne HE Čapljina, čime će se osigurati proizvodni i crpni potencijal za još 15 godina rada.
Bosna i Hercegovina će ostvariti dodatnu korist od četiri vodeća regionalna projekta ukupne vrijednosti 944 miliona eura, od čega EU osigurava 142 miliona eura u vidu bespovratnih sredstava:
– Program bezbjednog i održivog saobraćaja (SSTP)
– GGF: Promovisanje zelenog kreditiranja na Zapadnom Balkanu (II)
– Održiv pristup finansijama za preduzetništvo – SAFE
– Go Digital na Zapadnom Balkanu