Vijesti

PREDSTAVNICI ATLANTSKOG VIJEĆA NJEMAČKE I VISOKI PREDSTAVNIK U BIH CHRISTIAN SCHMIDT NA SASTANKU SA MINISTROM HELEZOM
SARAJEVO, 14. JUNA (ONASA) – Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar odbrane BiH Zukan Helez sa saradnicima razgovarao je sa predstavnicima Atlantskog vijeća Savezne Republike Njemačke koje je predvodio Bernd Diepenhorst, predsjedavajući ovog vijeća i penzionisani generalmajor njemačkih oružanih snaga, saopćilo je Ministarstvo.
U pratnji članova delegacije Atlantskog vijeća Njemačke bio je i Christian Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, koji svojim učešćem podržava posjetu ovog vijeća Bosni i Hercegovini.
Ministar Helez se na početku sastanka zahvalio predsjedavajućem Atlantskog vijeća Njemačke na iskazanom interesu da posjete Ministarstvo odbrane BiH, te kazao da ova posjeta, kao i druge posjete koje su upriličene ovih dana, a vezane su za euroatlantske integracije BiH, potvrđuju opredjeljenost ključnih aktera euroatlantske zajednice da podrže BiH u ovim izazovnim vremenima.
Na sastanku su razmijenjena mišljenja o prisutnim sigurnosnim izazovima nastalim usljed ruske agresije na nezavisnu državu Ukrajinu, a zaključeno je da posljedice ovih izazova osjećamo svi, kako u političkom tako i u sigurnosnom, ali sve više i u ekonomskom i energetskom pogledu.
Ministar Helez je kazao da teret posljedica izazvanih dešavanjima u Ukrajini naročito osjećaju države sa ograničenim resursima i one koje još uvijek nisu u potpunosti integrirane u europske i euroatlantske političke i sigurnosne strukture.
U razgovorima je naglašena opredjeljenost naše zemlje za ispunjenje strateških vanjskopolitičkih ciljeva, a to je članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu, a sve u skladu sa zakonskim obavezama i ranije donesenim odlukama koje su definirale euroatlantski put Bosne i Hercegovine.
Gostima su prezentirane i informacije vezane za aktivnosti MO i OS BiH na polju obuke, vježbi, učešća u operacijama podrške miru, procesu deminiranja, kao i informacije o stanju infrastrukture, budžeta za odbranu i druga pitanja značajna za ukupan sistem odbrane.
Članovi delegacije Atlantskog vijeća Njemačke su kroz pitanja i diskusiju pokazali dobro poznavanje prilika u Bosni i Hercegovini.
Interesirali su se za pitanja uloge mladih u percepciji sigornosne arhitekture u BiH, a zanimao ih je i stepen integriranosti OS BiH, imajući u vidu period od njihovog formiranja do danas i prilike koje su bile prije procesa formiranja jedinstvenih oružanih snaga.
Odgovarajući na pitanja gostiju ministar Helez je kazao kako novi saziv Vijeća ministara BiH već poduzima odgovarajuće korake u cilju ostanka mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, što već daje vidljive rezultate i u institucijama odbrane BiH, nakon što je u ovoj godini povećan budžet za OS BiH u iznosu od 28% u odnosu na prethodni period.
Ovo će, naglasio je ministar Helez, povećati interes mladih ljudi za priključenje Oružanim snagama BiH i motivirati postojeći vojnički kadar da još kvalitetnije i profesionalnije izvršava dodijeljene im zadatke i misije.