Vijesti

PREDSTAVNICI VISOKE PRAVOSUDNE DELEGACIJE SRBIJE U STUDIJSKOJ POSJETI TUŽILAŠTVU BIH

SARAJEVO, 18. MAJA (ONASA) – U studijskoj posjeti Tužilastvu BiH boravila je delegacija iz pravosudnih institucija R Srbije sastavljena od dužnosnika Višeg i Apelacionog suda u Beogradu, predstavnika Tužilaštva za ratne zločine, advokata, domaćih pravnih praktičara koji postupaju u predmetima ratnih zločina.
U okviru dvosatne posjete sa delegacijom su se sastali i razgovarali glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić, zamjenik glavnog tužioca i rukovodilac Odjela za ratne zločine Ivan Matešić, tužioci pomenutog Odjela, kao i službenik Odjela za podršku svjedocima.
Tokom studijske posjete predstavnici delegacije upoznati su sa organizacijom i načinom rada Tužilaštva BiH, sa posebnim akcentom na aktivnosti i rad Posebnog odjela za ratne zločine, specifičnosti rada na ovim predmetima, kao i svim drugim segmentima koji su važni za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina.
Istaknuta je važnost i modaliteti unaprijeđenja regionalne saradnje u krivičnom procesuiranju predmeta ratnih zločina, kako bi se ostvarili što bolji rezultati u borbi protiv nekažnjenosti ratnih zločina u zemljama regiona.
Plan i program ove posjete, bio je usmjeren na razmjenu iskustava i sudske prakse sa kolegama, a sve u cilju efikasnosti rada u procesuiranju krivičnih predmeta.