Vijesti

FEDERALNI MINISTAR DELIĆ SA DELEGACIJOM UNICEF-A: ZAJEDNIČKIM ZALAGANJEM DO POBOLJŠANJA ZAŠTITE DJECE I KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA
SARAJEVO, 12. MAJA (ONASA) – Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić primio je danas delegaciju UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, koju je predvodila šefica predstavništva u BiH Rownak Khan.
Tokom razgovora, Khan je upoznala ministra sa dosadašnjim zajedničkim aktivnostima resornog ministarstva i ove organizacije, istakavši kvalitetnu saradnju u oblasti zaštite djece i pripreme sektorske strategije na kojoj su dali značajan doprinos. Istakla je i volju da se saradnja nastavi i u budućnosti.
Ministar Delić je naveo da je Khan upoznata sa dosadašnjim angažmanom UNICEF-a u ministarstvu i dodao da se nada da će se daljnja saradnja proširiti i unaprijediti, što su predstavnici UNICEF-a odmah prihvatili.
Kako navode iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku, ministar je delegirao projekte i aktivnosti na temelju kojih bi se mogla nastaviti daljnja saradnja, a među značajnijima, naveo je osnivanje Porodičnog fonda kroz koji bi se realizirala sva materijalna podrška porodicama s djecom koja je u nadležnosti resora socijalne politike, kao i projekat koji bi podrazumijevao sveobuhvatnu analizu stanja u centrima za socijalni rad.
Ministar je također istakao i opredjeljenje u programu Vlade FBiH da se krene u rješavanje problema jednoroditeljskih porodica kod ostvarivanja prava na alimentaciju, kao i nastojanja da se socijalne usluge koje nude zavodi za zbrinjavanje poboljšaju, kako kroz transformaciju ovih zavoda, tako i kroz deinstitucionalizaciju djece iz velikih socijalnih institucija.
Predstavnici UNICEF-a podržali su ove ideje, ponudili tehničku pomoć kod pripreme amandmana na Porodični zakon kroz interresorni pristup, odnosno uključivanje ministarstva pravde koje je nosilac izrade ovog zakona.
– UNICEF je sigurno reprezentativan partner za nas u oblasti socijalne politike i siguran sam da ćemo zajedničkim zalaganjem i angažmanom napraviti značajna poboljšanja u oblasti zaštite djece i korisnika socijalnih usluga. Cilj nam je raditi na osnaživanju naših zavoda, na poboljšanju socijalnih usluga koje nude, kao i deinstitucionalizaciji djece smještene u socijalne ustanove. Zavodi Drin i Bakovac već imaju organizovano izmještanje štićenika koji su prošli proces rehabilitacije u jedinice samostalnog življenja i to je sigurno nešto na čemu ćemo nastaviti raditi u saradnji s partnerskim organizacijama, među kojima je i UNICEF – kazao je ministar Delić.
Saradnja je dogovorena i na projektu transformacije zavoda Pazarić u instituciju humanijeg načina zbrinjavanja, a s tim u vezi najavljena je i zajednička posjeta resornog ministra i predstavnika UNICEF-a Zavodu Pazarić već tokom naredne sedmice, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku.