Vijesti

SUD BIH: ODBIJEN KAO NEOSNOVAN PRIJEDLOG TUŽILAŠTVA BIH ZA ODREĐIVANJE PRITVORA OPTUŽENOM ATIFU DUDAKOVIĆU

SARAJEVO, 27. APRILA (ONASA) – Sud Bosne i Hercegovine je juče donio rješenje kojim je odbijen kao neosnovan prijedlog Tužilaštva BiH od 24. aprila 2023. za ukidanje izrečenih mjera zabrane i određivanje pritvora prema optuženom Atifu Dudakoviću.
Optuženom Atifu Dudakoviću su na snazi sljedeće mjere zabrane, zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja, na način da se optuženom ograničava kretanje na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno zabranjuje putovanje izvan BiH, uz privremeno oduzimanje pasoša, zabranu izdavanja novih putnih isprava i zabranu korištenja lične karte za prelazak preko državne granice, zabrana sastajanja sa određenim osobama, na način da se optuženom zabranjuje kontaktiranje (uključujući i telefonski kontakt ili kontaktiranje preko posrednika) ili povezivanje na bilo koji način sa svjedocima navedenim u optužnici Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 10.10.2018. godine, uključujući i približavanje svjedocima na udaljenosti od 100 metara, te se zabranjuje kontaktiranje sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija o činjenicama koje se odnose na ovaj krivični postupak, kao i javna obraćanja u vezi sa ovim postupkom.
Atif Dudaković je optužen za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti, u vezi sa krivičnim djelom uništavanje kulturnih, historijskih i religijskih spomenika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva.