Vijesti

USVOJEN BUDŽET INSTITUCIJA BIH ZA 2023. GODINU U IZNOSU OD 1,3 MILIJARDE KMSARAJEVO, 30. MARTA (ONASA) – Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici usvojili su po hitnoj proceduri Zakon o Budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u iznosu od 1,3 milijarde KM kojim osnovica za obračun plata državnim službenicima i izabranim zvaničnicima iznosi 600 KM.
Za je glasalo osam delegata, protiv je bilo pet, a suzdržana su bila dva.
Jučer su ga u istom tekstu usvojili zastupnici u Predstavničkom domu, tako da on sada stupa na snagu.
Budžet je predstavio ministar finansija i trezora Zoran Tegeltija (SNSD).
Kako je kazao, ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2023. godinu iznose 1.315.400.000 KM, što je povećanje za 241,8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu.
Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000,00 KM i povećani su za oko 155 miliona KM ili 18 posto u odnosu na prošlogodišnji.
Ostali izvori finansiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 152.118.000,00 KM, namjenska sredstva za finansiranje institucija BiH u iznosu 692.000,00 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine u iznosu 141.100.000,00 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 990.000,00 KM.
Servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362,00 KM, što je povećanje za 426.777.243,00 KM u odnosu na budžet iz prethodne godine.
Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budžetu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362,00 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu.
Nacrtom budžeta za 2023. godinu prioritetno se podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uslova za Evropsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), prilogođavanje programima i aktivnostima Ministarstva odbrane i drugih resornih ministarstava i institucija BiH proisteklih iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova saradnje s NATO-om. Istovremeno se budžetska sredstva usmjeravaju i na provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika.
Iako se na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma prvo raspravljalo o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, danas je napravljena permutacija tačaka, tako da se usvajanjem ovog Budžeta, osim povećanja plaća državnim službenicima, namještenicima, vojnicima i policajcima, povećavaju plaće i političarima.
– Naknada za osobe koje obnašaju službu u institucijama Bosne i Hercegovine ne može se smanjivati tokom mandata vršioca službe – navodi se u članu IX, stavka 2. Ustava BiH.