Vijesti

UDRUŽENJE ŽIVOT SA DOWN SINDROMOM FBIH I FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJISARAJEVO, 29. MARTA (ONASA) – Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar i predsjednica Udruženja “Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine” Sevdija Kujović potpisali su danas Memorandum o saradnji na stvaranju pretpostavki za zapošljavanje osoba s Down sindromom na otvorenom tržištu rada.
Cilj ove saradnje je uspostavljanje efikasnije podrške osobama s Down sindromom kako bi se povećale prilike za njihovo zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, kao i jačanju međusobne saradnje na putu kreiranja javnih politika i donošenju relevantnih programa i mjera u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.
Saradnja uključuje angažovanost potpisnika memoranduma u okviru svojih nadležnosti i kapaciteta u realizaciji mjera i aktivnosti koje doprinose boljoj zapošljivosti osoba s Down sindromom na otvorenom tržištu rada, što će predstavljati unapređenje sistema posredovanja i zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine za osobe s invaliditetom.
„Ovim Memorandum iskazujemo našu spremnost da Zavod da puni doprinos zapošljavanju osoba sa invaliditetom, čime bi se smanjila ukupna nezaposlenost, a pri tom povećale prilike mladima s Down sindromom da pronađu adekvatan posao i uključe se na otvoreno tržište rada u Federaciji BiH. Također, kao jedan od ciljeva Projekta je unaprijeđenje znanja i vještina stručnog osoblja kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje, potrebnih za podršku osobama s invaliditetom (Down sindrom) u traženju posla i zaposlenja na otvorenom tržištu rada, te zadržavanju zaposlenosti, što također predstavlja pozitivan iskorak u odnosu na dosadašnju praksu i otvara nove mogućnosti“, kazala je direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.
“Od ove saradnje očekujemo određene reforme u sistemu posredovanja i zapošljavanja, u Federaciji Bosne i Hercegovine koja će značiti, prije svega, podizanje kompetencija savjetnika u službama i biroima za zapošljavanje za rad sa osobama s invaliditetom te uspostavu inovativnih mjera podrške nezaposlenim osobama s Down sindromom. Saradnja će se proširiti na poslodavce, od kojih očekujemo osiguranje razumnog prilagođavanja radnog okruženja kako bi osigurali da invaliditet ne bude izgovor za nezapošljavanje osoba s invaliditetom“, kazala je predsjednica udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine.