Vijesti

AKADEMIK HANJALIĆ DOBITNIK POJEDINAČNE ‘ŠESTOAPRILSKE NAGRADE GRADA SARAJEVA’SARAJEVO, 8. MARTA (ONASA) – Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2023. godini.
Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” Adi Škaljić, u svom izlaganju upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Odbor je, uz izvještaj, Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge odluka za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2023. godini.
Odbor za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini razmotrio je pristigle prijedloge za dodjelu Nagrade, te Gradskom vijeću uputio na razmatranje i konačno odlučivanje dva prijedloga odluka za dodjelu pojedinačne Nagrade i jedan prijedlog odluke za dodjelu kolektivne Nagrade.
Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik pojedinačne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini akademik Kemal Hanjalić, za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja.
Gradsko vijeće je, javnim glasanjem, odlučilo da je dobitnik kolektivne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2023. godini Komora medicinskih sestara – tehničara Kantona Sarajevo, za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite.
Dobitnici nagrada će se promovisati i nagrade će im uručiti gradonačelnica i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća, u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.