Vijesti

ASOCIJACIJA NEZAVISNIH INTELEKTUALACA KRUG 99 FORMIRA FORUM MLADIHSARAJEVO, 5. MARTA (ONASA) – U okviru Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 bit će formiran Forum mladih koji će okupiti intelektualce gdje će se razmatrati važne političke teme i boriti protiv destruktivnih sila u Bosni i Hercegovini i na taj način stvoriti zdravu intelektualnu masu koji će zemlju povesti do prosperiteta.
Istaknuto je to na današnjoj redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 na kojoj su uvodničari bili aktivisti Rijad Ahmetović i Eman Šabotić koji su naglasili da im je cilj skinuti stigmu s mladih ljudi koji se doživljavaju kao nezainteresirani.
Napomenuli su da se Bosna i Hercegovina u modernom dobu nalazi u mnoštvu problema kao splet konstraktivizma državnog uređenja postavljen kao metoda zaustavljanja agresije u okviru njenih granica.
Svjesni su manjka efikasnosti u angažiranju prijašnjih generacija u cilju stvaranja boljeg državnog poretka nakon agresije na BiH i nade polažu u nove generacije pojedinaca.
Mladi ljudi su jedini stalni i nepromjenljivi faktor naše budućnosti, te je zbog toga iz izuzetne važnosti da se mladi ljudi shvate kao prioritet svih politika kako bismo osigurali stabilnu budućnost – naglasili su.
Kroz forum će osigurati mladima platformu za diskurs u okviru intelektualnih krugova gdje će moći raspravljati o aktuelnim temama, promovirajući viziju za bolje sutra i vrijednosti jedinstva i prosperiteta.
Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović kazao je danas da je naglasak na angažiranost mladih nije samo zbog traženja tačke oslonca za izlazak iz postojećeg stanja, nego je riječ o pokretanju mladih, na oslobađanje i glasnosti njihovih svježih energija.
On kaže da su mlade generacije suočene s rasutim društvenim vrijednostima i epohalno teškim pitanjima, u traganju za svojim mjestom u budućoj podjeli rada.
Podvukao je da je zato važno odbacivanje stigmatiziranja mladih kao amorfne mase nezainteresirane za napredak, podjednako i stigmatizacije starijih generacija kao odbačenih i beskorisnih, jer je to nužan uvjet bržeg oporavka i države i društva.