Vijesti

URED ZA REVIZIJU CIK BIH UTVRDIO DA JE HELIKOPTERSKI SERVIS RS VOZIO DODIKA NA PREDIZBORNE SKUPOVE O TROŠKU GRAĐANA



SARAJEVO, 15. FEBRUARA (ONASA) – Revizori CIK-a BiH su ustanovili da je Helikopterski servis Republike Srpske zabranjeno donirao SNSD-u svoje usluge i o trošku građana vozio tadašnjeg člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika na predizborne skupove SNSD-a.
Ured za reviziju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine je zaključio da je SNSD prekršio Zakon o finansiranju političkih partija primivši nezakonitu novčanu donmaciju od Helikopterskog servisa Republike Srpske.
SNSD je u svom revizorskom izvještaju onavodi da je prijavila donacije Helikopterskog saveza RS jer nije platila troškove prevoznika.
Iako je Predsjedništvo BiH CIK-u je dostavilo naloge za letove koji su pravdani obavljanjem javne funkcije člana Predsjedništva BiH i poslova iz njegove nadležnosti, ali podaci o letovima su pokazali da su se termini polijetanja i slijetanja helikoptera podudarali sa vremenom održavanja skupova SNSD-a tokom predizborne kampanje 2020. godine.
Informacije o ovom slučaju CIK-u je podnio Transparency International u BiH.
Oni su tada objavili da je u samo prvih deset dana izborne kampanje helikopter Vlade RS sedam puta letio na predizborne skupove SNSD-a.
“Dan planiranog polijetanja i odredište planiranog leta helikoptera navedeno na svakom od naloga odgovara datumu i lokaciji održavanih predizbornih skupova koji su navedeni u prijavi protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata. S obzirom da politička stranka SNSD nije snosila dio troškova za korištenje prevoznog sredstva Helikopterskog servisa Republike Srpske radi javnog skupa, koji je član Predsjedništva BiH i predsjednik ove političke stranke iskoristio za promovisanje stranke za Lokalne izbore 2020. godine, SNSD je ostvario nenovčanu donaciju javnog servisa, koja je političkim strankama zabranjena u skladu sa odredbama iz člana 8. stav (1) Zakona o finansiranju političkih partija”, navodi se u izvještaju CIK-a.
U revizorskom izvještaju se navodi i da je SNSD pokušao osporiti revizorske nalaze. Međutim, novi dokazi ili informacije nisu dostavljeni, stoga primjedbe nisu uvažene.