Vijesti

ŽELJEZNICE FBIH OSTVARILE U 2022. GODINI NAJBOLJE FINANSIJSKE REZULTATE U POSLJEDNJIH 30 GODINASARAJEVO, 14. FEBRUARA (ONASA) – Željeznice FBiH ostvarile su u 2022. godini najbolje finansijske rezultate u posljednjih 30 godina.
Ukupni prihodi kompanije u 2022. godini iznosili su 127,9 miliona KM, a ukupni rashodi 126,7 miliona KM.
Ostvarena neto-dobit iznosi 1,2 miliona KM.
Operativna dobit, prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA) u 2022. godini iznosila je rekordnih 29,7 miliona KM.
„Neto dobit i operativna dobit koju smo ostvarili u 2022. godini, prije svega je zasluga radnika i dokaz ispravne poslovne politike kompanije. Vratili smo ponos željezničkom radniku i istovremeno odgovorili svim poslovnim zadacima. Zahvalio bi se svim građanima koji koriste naše usluge, kao i poslovnim partnerima i institucijama koje su nam ukazale povjerenje“, riječi su Enisa Džafića, predsjednika Uprave- Generalnog direktora Željeznica FBiH.
Džafić pojašnjava da su ključni faktori za povećanje prihoda kompanije bili povećanje prihoda iz robnog saobraćaja, putničkog saobraćaja, pružanja usluga na pruzi i iznajmljivanja lokomotiva i vagona.
U 2022. godini, Željeznice FBiH prevezle su 8.053.533 tona robe, što je za 49.134 tona više nego u 2021. godini, kada je prevezeno 8.004.419 tona robe.
U putničkom saobraćaju, Željeznice FBiH su u 2022. godini prevezle 360.456 putnika, što je povećanje od 170.123 putnika u odnosu na 2021. godinu, kada su Željeznice FBiH prevezle 190.333 putnika.
Ukupni prihodi od robnog saobraćaja iznose 89,9 miliona KM i veći su za 19,8 % u odnosu na 2021. godinu.
Prihodi od putničkog saobraćaja iznose 2,1 miliona KM i veći su za 94 % u odnosu na 2021. godinu.
Na dan 31.12.2022. godine u Željeznicama FBiH bilo je uposleno 2698 radnika, što je za 101 radnik manje u odnosu na 31.12.2021. godine.
U 2022. godini, 253 radnika napustilo je preduzeće po raznim osnovama, a primljena su 152 nova radnika, isključivo na poslovima organizovanja željezničkog saobraćaja, poslovima održavanja željezničke infrastrukture i poslovima održavanja vagona i lokomotiva u radionicama Željeznica FBiH.
U periodu od 2016. do 2022. godine, broj uposlenih smanjen je za 1026 radnika.
„Zbog povećanja produktivnosti rada u Željeznicama FBiH, svim uposlenicima u 2022. godini povećana su primanja za 6,7 % u odnosu na prethodnu godinu. Također je isplaćen regres nakon 40 godina, te je u skladu sa Uredbom Vlade FBiH isplaćena i jednokratna pomoć u iznosu od 800 KM svakom radniku, osim menadžmentu kompanije, jer radnici Željeznica FBiH su najznačajniji za rezultate koje je kompanija ostvarila u 2022. godini“, izjavio je Enis Džafić, generalni direktor Željeznica FBiH.
Generalni direktor Željeznica FBiH naglasio je da su ostvareni rezultati omogućili da kompanija redovno izmiruje ne samo tekuće obaveze, nego i obaveze koje su nastale u ranijim periodima.
Prema javnim fondovima, po osnovu poreza i doprinosa, u 2022. godini uplaćeno je 37,1 milion KM.
Od navedenog iznosa, 26 miliona KM odnosi se na tekuće obaveze, a iznos od 11,1 miliona KM na obaveze iz ranijih godina (period 2001-2016. godina), čime je nastavljen trend smanjenja glavnog duga prema Poreznoj upravi FBiH.
U toku 2022. godine, uplaćene su obaveze prema UIO BiH u ukupnom iznosu od 1,9 miliona KM.
Željeznice FBiH nemaju neizmirenih obaveza prema UIO BiH.
„U periodu od 2016. do 2022. godine, uplaćene su obaveze prema Poreznoj upravi FBiH u iznosu od 224,2 miliona KM. Od navedenog iznosa, 176,2 miliona KM odnosi se na tekuće obaveze, a iznos od 48 miliona KM na obaveze iz ranijih godina. To je još jedan od dokaza da su Željeznice FBiH, osim povećanja obima rada uspjele i stabilizovati svoje poslovanje“, kazao je generalni direktor Džafić.
U cilju daljeg unapređenja rada i modernizacije Željeznica FBiH, neophodna je potpuna primjena zakonske regulative koja uređuje rad Željeznica FBiH i to: Zakon o Željeznicama FBiH, Zakon o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja i Zakon o finansijskoj konsolidaciji JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, saopćila je Služba za odnose s javnošću ŽFBiH.