Intervju

INTERVJU SA V. D. DIREKTOROM KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. SARAJEVO ENVEROM HADŽIAHMETOVIĆ

Razgovarao: Amir Papić

SARAJEVO, 3. JULA (ONASA) – Novoimenovani vršilac dužnosti direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo Enver Hadžiahmetović u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o prioritetima u radu, kadrovskoj i finansijskoj situaciji u preduzeću, problemima s kojima se ovo preduzeće suočava, problemima nelegalnih potrošača, kvalitetu cjevovodnog sistema, …

ONASA: Kakvu ste kadrovsku i finansijsku situaciju zatekli u KJKP “Vodovod i kanalizacija” prilikom preuzimanja dužnosti direktora ovog preduzeća?

HADŽIAHMETOVIĆ: Preduzeće je 14.06.2019. godine imalo 948 uposlenih radnika. Preduzeće se već dugi niz godina suočava sa problemom odlazaka uposlenika u penziju tako da ćemo u narednom periodu vršiti popunu uposlenika iz deficitarnih zanimanja a naročito inženjera, vodoinstalatera, bagerista i sl. U narednom periodu nas očekuje implementacija sredstava iz EBRD kredita koja se odnose na rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže te postrojenja. Što se tiče finansijske situacije, moram istaći da ista nije najbolja ali je vidljivo poboljšanje u odnosu na prethodne godine. Preduzeće je na dan 13.06.2019.godine imalo obaveze prema dobavljačima u iznosu od 5 miliona KM. Napominjemo, da od ovoga iznosa na zatezne kamate za neplaćene račune za isporuku električne energije iz 2012. i 2013. godine otpada 2,2 miliona KM, tako da su ukupne obaveze prema ostalim dobavljačima manje i iznose 2,8 miliona KM. Preduzeće je zaključilo sporazum sa JP Elektroprivreda BiH o plaćanju zateznih kamata na dugoročni period. Također, iznosimo činjenicu da su obaveze Preduzeća krajem 2013. godine iznosile cca 12 miliona KM od čega je dug za električnu energiju iznosio 6,4 miliona KM. Preduzeće će u narednom periodu zauzeti još agresivniju kampanju u naplati potraživanja i povećavanju prihoda te očekujemo da već krajem 2020. godine obaveze prema dobavljačima budu izmirene i da Preduzeće može planirati ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu iz vlastitih sredstava.

ONASA: Koji su Vaši prioriteti u radu?

HADŽIAHMETOVIĆ: Imajući u vidu da sam došao na poziciju direktora u vremenskom periodu kada su moguće redukcije vode, obzirom da ulazimo u ljeto, prvi prioritetni cilj je da omogućimo da građani Kantona Sarajevo i pravna i fizička lica imaju odgovarajuću količinu i kvalitet vode. Da bi imali dovoljne količine vode, osnovni cilj je da trenutno snabdijevanje bude regularno, da građani imaju dovoljne količine vode, a da bi se to postiglo potrebno je da pravovremeno vršimo popravke kvarova na sistemima, kako na primarnim vodovima tako i na sekundarnim. Paralelno tome, potrebno je da vršimo otkrivanje nelegalnih korisnika vode, kojih je značajan broj. Dakle, kompletni gubici na vodovodnom sistemu su između 70 posto i 75 posto od ukupno zahvaćene vode, koji se odnose na curenja usljed loših i zastarjelih instalacija a drugi dio je zbog krađe vode i fiktivnog uzimanja vode koja nije prihodovana, koja se ne naplaćuje. Prioritet su nam popravke kvarova i borba sa nelegalnim priključcima. S druge strane, imamo dosta projekata koji su zablokirani, kao što je EBRD, projekti sa određenim Općinama koji su započeti a nisu završeni. To je nešto na što ćemo se paralelno osvrnuti u cilju realizacije istih.

ONASA: Koji su najveći problemi sa kojima se susrećete na početku mandata?

HADŽIAHMETOVIĆ:Obzirom da već vidimo da su tu s jedne strane problemi sa neovlaštenim korištenjem vode a s druge strane se koriste dvojni sistemi snabdijevanja vodom. Dakle, određeni veliki privredni subjekti osim naše vode koriste tzv. posebnu vodu koja ustvari nije ništa drugo nego voda koja je u našem vodozahvatnom području te se na taj način umanjuje količina vode koja ide za grad i stanovnike ovog grada. Također, imamo problema gdje nam se ne dozvoljava da uđemo na posjed kako bi izvršili kontrolu takvih objekata, kao i očitanje takvih objekata. Problem je i što određeni subjekti posluju na nezakonit način. Postoje i dijelovi naselja koji koriste našu vodu a nisu legalni korisnici, takvih je veliki broj. Naši radnici uglavnom na terenu otkrivaju takve korisnike i pokušavamo naći modus da iste ubacimo u sistem na zakonit način.

ONASA: Na koji način planirate riješiti problem redukcije vode u Sarajevu?

HADŽIAHMETOVIĆ:: Redukcija vode se može riješiti na dva načina. Jedan način je dovođenje novih količina vode. A drugi način je funkcionalno i pravovremeno otklanjanje kvarova na postojećem primarnim i sekundarnim cjevovodima gdje su velika isticanja. Na taj način mi možemo do 20 posto smanjiti gubitke vode a to je upravo onoliko vode koliko nam treba da ne bi došlo do redukcije. Za nove količine vode, a koje nam trenutno nisu potrebne, moramo biti spremni odnosno moramo osigurati određenu količinu vode sa postojećih okolnih Izvorišta.

ONASA: Koliki je stepen naplate Vaših usluga za građane i koliko Vam u tome pomažu sudovi?

HADŽIAHMETOVIĆ: U cilju povećanja stepena naplate preduzeće je poduzimalo sve aktivnosti kako bi se naplatili tekući računi za vodu i odvodnju, te neplaćeno potraživanje iz ranijih godina. Ove aktivnosti podrazumijevaju svakodnevno kontaktiranje dužnika putem telefona ( ukoliko postoji aktivan kontakt telefon) i obavještavanje istih o stanju dugovanja za vodu, upozoravanje dužnika na licu mjesta putem ekipa na terenu, dostavljanje pismenih opomena uz račun prije utuženja, te isključenje iz sistema vodosnabdijevanja u skladu sa važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima i Uredbom o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda . Preduzeće je trenutno naplatilo 92 posto ukupno ispostavljenih računa za vodu i odvodnju. (Pravna lica 97 posto, Privatne kuće ( individualni stambeni objekti) 96 posto, Stanari u zgradama kolektivnog stanovanja 85 posto). Također, smatram da je neophodno popraviti uslugu plaćanja na način da se uvede online sistem plaćanja ili pronaći neki drugi modus a koji bi znatno smanjio gužve na šalterima.

ONASA: Ako je voda u Sarajevu bakteriološki ispravna, zašto se u Sarajevu uvoze ogromne količine vode?

HADŽIAHMETOVIĆ:Kvalitet vode u Sarajevu je bakteriološki i hemijski ispravna te apsolutno nema potrebe da se ona izbjegava (ne koristi). To je jedna od najkvalitetnijih voda u čitavom regionu. Kontrola zdravstvene ispravnosti vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja se vrši svaki dan uključujući i vikende i praznike. Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode za piće pri KJKP “ViK“ d.o.o. analizira oko 27 uzoraka vode dnevno na osnovne fizičko-hemijske i bakteriološke parametre kvaliteta vode. Laboratorija je opremljena sofisticiranim analitičkim instrumentima tako da se u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH 40/ 10, 62/17) periodično vrše i analize na specifične parametre kao što su metali, pesticidi, mineralna ulja, policiklični aromatski ugljovodonici, nusprodukti dezinfekcije, anionski deterdženti, cijanidi i floridi. Uzorci se uzimaju na cijelom gradskom području tako da pokrivaju sve pravce vodosnabdijevanja sa svih izvorišta koja su u funkciji vodosnabdijevanja grada Sarajeva. Rezultati analiza potvrđuju da je kvalitet vode u sistemu u nadležnosti KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo u okviru normi propisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH 40/ 10, 62/17).

ONASA: Kakav je kvalitet cjevovodnog sistema i hidromašinske i elektroenergetske opreme i mehanizacije?

HADŽIAHMETOVIĆ: Starost cjevovoda je od 50 pa do 100 godina, međutim ono što nas zabrinjava jesu energetski kapaciteti pogona na pumpnim postrojenjima gdje je neophodno napraviti zahvat. Dakle, sa pogonskog apekta potrebno je unaprijediti sistem vodosnabdijevanja te smo osigurali sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i očekujemo da ćemo tokom ove godine pokrenuti ove aktivnosti, možda čak i same radove na postrojenjima za zamjenu istih, kako bi osigurali da ta postrojenja funkcionišu ispravno.

ONASA: Na koji način namjeravate riješiti problem nelegalnih potrošača na području Kantona Sarajevo, kao što je problem sa stanovnicima naselja Glavogodine?

HADŽIAHMETOVIĆ: Mi smo već pokrenuli određene aktvnosti. Naselja koja su koristila našu vodu a nisu bila legalna, ćemo ubaciti u sistem kako je pravno utemeljeno kao tzv. privremene korisnike. Na način da će izvršiti uplatu za neovlašteno korištenje komunalne usluge u proteklih 12 mjeseci koju su potrošili. Također, moraće nabaviti našu uslugu i adekvatan priključak sa vodomjerom kada će se tretirati kao legalni korisnici. Dakle, imat će status privremeni korisnici, zbog toga što se njihovi objekti nalaze u vodozaštitnoj zoni. Ovakvih slučajeva ima još mnogo a mi ćemo i za slična druga naselja uraditi isto ovo kao rješenje.

ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?

HADŽIAHMETOVIĆ: Nezavisno novinarstvo je jedna od najvažnijih karika stvaranja pravednog, realnog i demokratskog društva u kojem svaka njegova jedinka može ostvariti svoje potrebe, želje i ciljeve u punom kapacitetu. Nezavisno novinarstvo je najuspješnija alatka za borbu protiv korupcije, koja ruši sve barijere, a naročito loše djelovanje pojedinaca i grupa u zajednici koja je u tranziciji kao što je naša država. S druge strane, uspješni pojedinci i zajednice putem nezavisnog novinarstva mogu dobiti neophodan prostor u svijetu biznisa, kulture, sporta i na taj način unaprijediti svoje mjesto u društvu. Agencija ONASA je na vrhu piramide novinarstva. To kažem zbog toga jer koliko sam ja upoznat, Agencija ONASA nije imala demanta što znači da su informacije koje nudi regularne, istinite i profesionalne. Imao sam priliku također vidjeti, da su mnoge institucije, pojednici i grupe u pravljenju ambijenta u poslovanju, da li je to privreda, kultura, sport, dobili svoje mjesto u društvu zahvaljujući novinarima ONASA-e. Hadžiahmetović je stupio na dužnost direktora 13. juna 2019. godine. (kraj)