Intervju

Posjeta direktora i suvlasnika Neimari D.O.O. Sarajevo Ramiz Mulaomerović 19.08.2015.

 

INTERVJU: RAMIZ MULAOMEROVIĆ, DIREKTOR I SUVLASNIK FIRME ‘NEIMARI’ D. O. O. SARAJEVO

 

Razgovarao: Hamed IBIŠEVIĆ

SARAJEVO, 23. AUGUSTA (ONASA) – Direktor i suvlasnik firme “Neimari”. d.o. o. Sarajevo u intervjuu za Agenciju ONASA, između ostalog, govori o osnovnoj djelatnosti kompanije, profilu uposlenih radnika, dugogodišnjoj tradiciji i ljubavi prema poslu, dosadašnjoj restauraciji objekata, materijalima za restauraciju, trenutnom stanju u građevinarstvu, poruci mladim ljudima…
Suvlasnik i direktor firme “Neimari” dao je intervju prilikom nedavne posjete Agenciji ONASA u novim prostorijama u Ulici Hamdije Kreševljakovića 12/I.

ONASA: Koje godine je osnovana firma Neimari d.o.o., Sarajevo i možete li nam detaljnije opisati djelatnosti kojima se ona bavi?

MULAOMEROVIĆ: Firma je osnovana davne 1938. godine, a pod nazivom „NEIMARI“ d.o.o. Sarajevo poslujemo od 1995. godine. Osnovne djelatnosti firme su projektovanje, inženjering, izgradnja i promet. Ipak, najviše smo fokusirani na izgradnju, tako da imamo isprofilisana dva sektora. Jedna je rekonstrukcija, konzervacija i restauracija starih objekata, a drugi se zasniva na izgradnji modernih objekata.

ONASA: Koliko uposlenih ima Vaša kompanija i koje su vrste profila uposlenici koji se bave specifičnim restauratoskim poslovima?

MULAOMEROVIĆ: Trenutno je uposleno 75 radnika, od toga 10 visokoobrazovanih osoba građevinske, arhitektonske, arheološke i ekonomske struke. Ostalo su majstori različitih profila neophodni za obavljanje naših poslova – bravari, zidari, armirači, tesari, gipsari, kermičari, restauratori, moleri…

ONASA: Koja je snaga porodičnih firmi u odnosu na ostale vrste kompanija?

MULAOMEROVIĆ: Snaga naše firme je u dugogodišnjoj tradiciji. Upoznavanje s građevinom počinje u ranoj mladosti, bolje reći još u dječačkoj dobi se građevina upoznaje, istražuje i na taj način jednostavno se zavoli to zanimanje. Naravno, kasnije kroz školu i fakultet to upoznavanje dobija novu dimenziju, stiču se nova znanja, i kasnije kroz stvarnu praksu baza dobiva svoju neophodnu nadogradnju i dobijamo kompletnog inženjera. Također, neophodno je, kao i u svakom drugom poslu, imati međusobno povjerenje bez kojeg se ništa ne bi moglo postići.

ONASA: Na koje objekte ste najponosniji što ste obnovili i da li više obnavljate vjerske objekte ili druge građevine?

MULAOMEROVIĆ: Mi smo naročito ponosni na naše stare objekte koje smo restaururali jer mi imamo „osjećaj“ za staro. Za nas staro znači lijepo, samo ga treba malo doraditi i onda ono ima neprocijenjivu vrijednost. Najznačajniji objekti koje smo restaurirali su: GHB Hanikan u Sarajevu, Bijela tabija, džamije u Sarajevu: Begova, Careva, Čekrekčinica, Ferhadija, zatim obanova Starog grada u Stocu, Ferhadija džamija u Banja Luci. Naročito smo ponosni i na kamene mostove po Sarajevu: Šeherćehajina ćuprija, Kozija ćuprija, te Latinska ćuprija. Upravo smo završili radove na bivšem hotelu Zagreb u Sarajevu. Trenutno smo angažovani na konzervaciji Starog grada Sokolac u Bihaću, te na obnovi Careve džamije u Foči, kao i na izgradnji nekih novih objekata u Sarajevu. Uskoro trebaju otpočeti i radovi na rekonstrukciji kompletnog Baščaršijskog trga u Sarajevu.

ONASA: Imate li problema sa materijalima, s obzirom na to da tih starih materijala kojima su se gradili historijski važni objekti više praktično i nema?

MULAOMEROVIĆ: Restauratorski radovi baš i ne poznaju nove tehnologije. Mi najčešće koristimo lokalne materijale, pri čemu prvo odradimo analizu i nastojimo primijeniti istu ili sličnu tehnologiju ugradnje. U pitanju su dakle autentični materijali. Novi materijali se za ovu vrstu poslova vrlo rijetko primijenjuju.

ONASA: Koliko na godišnjem nivou vaša firma godišnje realizuje, koliko projekata imate trenutno otvoreno i kako napreduje gradnja?

MULAOMEROVIĆ: Promet firme raste iz godine u godinu i kreće se oko 5 miliona KM godišnje.

ONASA: Kakvo je stanje u građevinarstvu u BiH?

MULAOMEROVIĆ: Stanje u građevinarstvu je generalno gledano vrlo teško, Investitori obično samo gledaju da dobiju najjeftinijeg Izvođača ne obraćajući pažnju na kvalitet. Kod nas je kvalitet ipak na prvom mjestu. Mi više volimo ne raditi nego svakako odraditi. Dolaskom novih investicija trelalo bi da se značajno poboljša stanje.

ONASA: Šta biste preporučili mladima koji tek upisuju fakultet, ili koji su tek završili fakultet, te su u potrazi za poslom?

MULAOMEROVIĆ: Svim mladim ljudima poruka je da izaberu zvanje koje vole, dakle posao u kojem sebe vide u budućnosti. Obrazovanje je ključ svakog uspjeha, s tim da se prilikom studija trebaju boriti za znanje, a ne za zvanje. Tek tada mogu očekivati uspjeh u poslu.(kraj)