Intervju

Posjeta direktora agencije za državnu službu (ADS) Federacije BiH (FBiH) Sead Maslo, 29.10.2013.

DIREKTOR ADS FBIH SEAD MASLO ZA ONASU: PODRUČJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI JEDNO JE OD VAŽNIH PITANJA U BIH

 

SARAJEVO, 29. OKTOBRA (ONASA) – Direktor Agencije za državnu službu (ADS) Federacije BiH (FBiH) Sead Maslo izjavio je danas za Agenciju ONASA da je područje upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi jedno od važnih pitanja u BiH, zemlji koja je u tranziciji u svakom pogledu, političkom, ekonomskom, socijalnom. “BiH ima složen politički sistem u kojem su jasno definisane odvojene nadležnosti države i entiteta, FBiH i kantona kao posebnih administrativnih nivoa, te jedinica lokalne samouprave, na osnovu čega vidimo složenu sliku kako u funkcionisanju političkog sistema tako i u funkcionisanju administracije prema tim nivoima”, rekao je Maslo. Dodao je da je prema Ustavu BiH i ustavu entiteta, svaki administrativni nivo zadužen da provodi zakone, te da se tu postavlja pitanje komunikacije između različitih nivoa. “Na području javne uprave u BiH imamo tri posebne institucije koje se bave područjem upravljanja ljudskim resursima, to su ADS BiH, ADS FBiH i ADS u Republici Srpskoj (RS). Različite su kompetencije i obuhvati ove tri institucije iako sve imaju isti zadatak, a to je da obavljaju regrutaciju na osnovu procesa selekcije kadrova koji se zapošljavaju u državnoj službi u državnim, entitetskim, kantonalnim i lokalnim institucijama”, kazao je Maslo, dodavši i da je drugo važno područje stručno usavršavanje i edukacija državnih službenika koji već rade u organima državne službe. Maslo je naglasio da je na području Evropske unije (EU) jedinstven upravni i administrativni prostor, dok u BiH se postavlja pitanje kako može biti dio tog jedinstvenog prostora, ako unutar nje nema tog prostora, a koji bi trebao biti zasnovan na jedinstvenim osnovama, na osnovu kojih bi bili uspostavljeni kompatibilni sistemi državne službe na svim nivoima vlasti, što nije slučaj jer postoje velike razlike unutar entiteta, između njih i prema državi BiH. Prema njegovim riječima, inicijativa, pokrenuta sa OSCE-om 2011. godine, rezultirala je uspostavom jednog koordinirajućeg tijela, a ADS FBiH je među prvima prihvatio tu inicijativu, te su uspostavili temelj i principe saradnje na tri područja – razmjena iskustava i praksi, davanje inicijativa za ujednačavanje pravnih okvira i praksi u BiH, te razmatranje inicijativa na pripremanju projekata od zajedničkog interesa koji se tiču modernizacije državne službe u cjelini. “Prije pola godine smo pripremili prijedlog za jedan projekat koji se tiče zajedničkih osnova za regrutaciju kadrova, principa, kriterija i procedura, te uputili smo ga nadležnim tijelima u BiH da ga kandidiraju za takozvani PARCO fond. Nadamo se da će ovaj projekat rezultirati izmjenama u zakonodavnim okvirima na sva tri nivoa, te da ćemo na taj način imati kompatibilne sisteme i približit se idealu da imamo jedinstven administrativni prostor bez obzira na nadležnosti”, kazao je Maslo. (kraj)