Generalni servis

VLADA TK: SKORO MILION KM ZA UPLATU NEUPLAĆENIH DOPRINOSA, SUBVENCIJU KAMATA I FINANSIRANJE RADA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU