Vijesti

SUD BIH: IZREČENA OSLOBAĐAJUĆA PRVOSTEPENA PRESUDA U PREDMETU ‘ZIJAD MUTAP I DRUGI’

SARAJEVO, 24. NOVEMBRA (ONASA) – Sud Bosne i Hercegovine je danas izrekao prvostepenu presudu u predmetu Zijad Mutap i drugi, kojom su optuženi Zijad Mutap, Alisa Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su radnjama opisanim u izreci presude počinili krivična djela.
Radi se o sljedećim krivičnim djelima:
Optuženi Zijad Mutap – organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima, protuzakonito posredovanje, pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela i sprečavanje dokazivanja.
Optužena Alisa Ramić – organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza.
Optuženi Hasan Dupovac – organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom protuzakonito posredovanje i pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela.
Optuženi Josip Barić – organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima protuzakonito posredovanje i pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela.
Optuženi Muamer Ožegović – organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela.
Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka.
Audio-zapis izricanja presude je dostupan na web-stranici Suda BiH, na sljedećem linku: https://www.sudbih.gov.ba/Court/Case/2042