Vijesti

KS: U NAREDNA ČETIRI MJESECA NAJAVLJENE POJAČANE MJERE UKLANJANJA AMBROZIJE
SARAJEVO, 23. SEPTEMBRA (ONASA) – U okivru redovnog praćenja koncentracije polena alergenih biljaka na području Kantona Sarajevo, prema Izvještaju Centra za ekologiju i prirode resurse – Akademik Sulejman Redžić, u prvoj polovii septembra, veće koncentracije polena alergentskih biljaka zabilježene su mjernoj stanici Stari Grad – 68 pol. zr/m3 zraka, dok su manje količine konstatovane na Mjernoj stanici Pofalići – 61 pol. zr./m3 zraka.
U cilju sprečavanja širenja alergene biljke ambrozije u septembru je počela realizacija projekta pod nazivom „Inventarizacija korovske biljne vrste Ambrosia artemisiifolia L“.
Projekt je podržan od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te se realizuje u saradnji sa KJKP ’’Park’’.
Cilj projekta je utvrditi staništa ambrozije koja predstavljaju najveću prijetnju za zdravlje stanovništva i kvalitet zraka, te u skladu sa propisanim mjerama adekvatno reagovati.
“U tu svrhu u naredna četiri mjeseca (septembar – decembar 2022. godine) vršit će se kontinuirana inventarizacija ambrozije na području Kantona Sarajevo, a potom i njeno mehaničko uklanjanje sa javnih zelenih površina. Utvrđivanjem staništa ambrozije bit će omogućeno pravovremeno djelovanje u cilju zaustavljanja emisije polena u zrak kroz niz mjera koje će se definisati protokolom”, ističu iz Centra za ekologiju.
Inventarizacijom površina evidentirano je 36 ploha na kojima raste ambrozija i to na području općina Novo Sarajevo, Novi Grad i Stari Grad. Ambrozija se nalazi u periodu oprašivanja ie zauzima velike površine u pojasu željezničke pruge u ulicama Drinska, Safeta Zajke, potom u pojasu desne obale rijeke Miljacke i Lapišnice u ulici Obhodža na Darivi. Do sada na zelenim površinama urbane zone grada koje se redovno održavaju i kose nije pronađena ambrozija.
U cilju smanjenja pojave alergijskih reakcija potrebno je intenzivirati mjere adekvatnog upravljanja površinama, mehaničkog uklanjanja, iskorjenjivanja, košenja alergenih biljaka i bezbijednog zbrinjavanja naročito ambrozije. Poželjno je nastaviti košenje što većih površina, te organizovano iskorjenjivanje ili čupanje ambrozije.
Uvidom u Polenski kalendar, ali i u narativne izvještaje tokom drugog dijela mjeseca septembra očekuje se umjereno smanjenje polena korova u vazduhu, dok će koncentracije polena ambrozije vjerovatno još biti konstantne ili u blagom porastu.
U narednom periodu se osobama koje pate od alergija preporučuje izbjegavanje nepokošenih i neuređenih površina, kao i da svoje slobodno vrijeme provode u okviru šumskih ili visokoplaninskih ekosistema.
Izvještaji monitoringa polena na području Kantona Sarajevo se kontinuirano objavljuju i na stranici Centra za ekologiju i prirodne resurse – Akademik Sulejman Redžić, te ih je moguće pronaći na sljedećem linku: http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/