Vijesti

PREDSTAVLJENA STUDIJA O KVALITETI I EFIKASNOSTI DIGITALNOG OKRUŽENJA ZA UČENJE I KORIŠTENJE DIGITALNIH ALATA U KSSARAJEVO, 20. MAJA (ONASA) – U okviru projekta „Regionalni projekt za smanjenje posljedica pandemije Covid-19 na živote djece i porodica Zapadnog Balkana i Turske – Komponenta obrazovanja za BiH, Kanton Sarajevo“, jučer je predstavljena Studija o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo.
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, na čelu sa ministricom Naidom Hota-Muminović, aktivno i kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa i obrazovnog sistema, te kompetencija školskog menadžmenta i nastavnika s ciljem spremnosti na sve izazove koje nosi obrazovanje 21. stoljeća.
Korak ka tome je upravo i navedena Studija, kojoj je glavni cilj analizirati efikasnost digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, ali i davanje određenih preporuka za unapređenje navedenog.
Na prezentaciji, koja je održana u hotelu Hills, prisustvovali su predstavnici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, predstavnici UNICEF-a, te direktori osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo.
Također, u okviru navedenog projekta najavljene su i obuke za školski menadžment, stručne saradnike i nastavnike, koje će se realizovati u narednom periodu.
Ovo je samo još jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje Ministarstvo za odgoj i obrazovanje provodi u cilju pružanja podrške kvaliteti i inovacijama u školskom sistemu kroz svrhovito korištenje tehnologije u učenju i podučavanju, razvoj digitalnih kompetencija i upravljanje školskim ustanovama i procesima.
“Regionalni projekt za smanjenje posljedica pandemije Covid-19 na živote djece i porodica Zapadnog Balkana i Turske – Komponenta obrazovanja za BiH, Kanton Sarajevo” finansiran je od strane Europske unije, saopćila je Služba za protokol i press KS.