Vijesti

EUFOR NE POSJEDUJE POSEBNU OPREMU ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA IZ ZRAKA

SARAJEVO, 13. AUGUSTA (ONASA) – EUFOR može potvrditi da je komandant EUFOR primio zvanično pismo od jednog člana Predsjedništva BiH u kojem se od EUFOR-a traži angažman njihovih zračnih resursa, ukoliko su na raspolaganju, kako bi pomogli u suzbijanju šumskih požara u zemlji.
Uzimajući u obzir mandat prema važećoj Rezoluciji 2549 VS UN, glavni zadatak EUFOR-a je održavanje sigurnog i stabilnog okruženja.
U skladu sa tim mandatom, EUFOR ne posjeduje posebnu opremu za gašenje šumskih požara iz zraka.
Međutim, EUFOR je spreman da po prijemu zvaničnog zahtjeva pruži podršku protivpožarnim službama u BiH tako što bi obavio izviđanje terena iz zraka kako bi se utvrdile lokacije šumskih požara i usmjeravale
aktivnosti vatrogasaca na terenu, ako je to potrebno, saopćeno je iz EUFOR-a. (kraj)